E-učenje

e-ucenjeE-učenje (E-learning) je jedan od brojnih pojmova s prefiksom "e" koji se u zadnje vrijeme spominju. Čini se da "e" ponajmanje predstavlja elektroničko učenje, a koriste se brojne interpretacije kao:  

  • Experience Learning (iskustveno učenje)
  • Everywhere Learning (učenje "posvuda")
  • Enhanced Learning (povećano, bolje učenje)
  • Extended Learning (prošireno učenje)

Postoji više različitih definicija e-učenja, a one obično ovise o profesiji i iskustvima osoba koje ih koriste. Možemo ih i svrstati u one koje stavljaju naglasak na tehnologiju i one koje stavljaju naglasak na obrazovanje (učenje i poučavanje).

Moguća definicija:
E-učenje je proces obrazovanja (proces učenja i podučavanja) koji se izvodi uz uporabu nekog oblika informacijske i komunikacijske tehnologije, a s ciljem unapređenja kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda obrazovanja.

(preuzeto iz Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu)

Klasifikacija e-učenja

E-učenje obuhvaća različite aspekte korištenja ICT-a u obrazovanju pa ovisno o intenzitetu i načinu korištenja ICT-a razlikujemo nekoliko oblika e-učenja:

  • klasična nastava - nastava u učionici (f2f - face- to -face)
  • nastava uz pomoć ICT-a - tehnologija u službi poboljšanja klasične nastave (ICT supported teaching and learning)
  • hibridna ili mješovita nastava - kombinacija nastave u učionici i nastave uz pomoć tehnologija (hybrid, mixed mode ili blended learning)
  • online nastava - nastava je uz pomoć ICT-a u  potpunosti organizirana na daljinu  (fully online)