Tečaj "Priprema virtualnog predavanja - webinara"

Značka:webinariTrajanje tečaja: 1 dan x 3 školska sata

Opis tečaja: Tečaj je namijenjen polaznicima (nastavnicima visokoškolskih ustanova) koji žele koristiti tehnologije e-učenja u nastavi. Webinari omogućavaju održavanje predavanja, radionica i seminara putem Interneta u realnom vremenu, a uključuje video, audio i tekstualnu komunikaciju među sudionicima. Na tečaju će polaznici upoznati sustav za webinare i njegove mogućnosti te naučiti kako izraditi i održati webinar.

Sadržaj tečaja: Polaznici će naučiti urediti sobu za webinar, organizirati radne površine s potrebnim blokovima, administrirati polaznike, dodjeljivati uloge te koristiti se zvukom, slikom i PP prezentacijama u webinaru.

Potrebno predznanje: Korištenje računala i upravljanje datotekama; osnovno znanje engleskoga jezika

Prijava na tečaj


Napomene:

  • Tečaj se održava u prostorijama Sveučilišnoga računskoga centra.
  • Za prijavu na tečaj i sudjelovanje na tečaju neophodan je  elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.