CIX

Croatian Internet eXchange

Logotip CIX-aCroatian Internet eXchange (CIX) je nacionalno središte za međusobnu razmjenu internetskog prometa (Internet eXchange Point - IXP).

 

Što je točno IXP i čemu služi?

Svi davatelji internetskih usluga (ISP - Internet Service Provider) za povezivanje s ostatkom svijeta zakupljuju link od nekog od većih davatelja internetskih usluga koji opet na neki način imaju povezanost s drugim davateljima. Sav promet koji prolazi kroz tako zakupljeni link naplaćuje se.

Na ovaj način promet između dva korisnika koji su regionalno blizu (na primjer kuća pored kuće), a koriste usluge dvaju različitih davatelja internetskih usluga, mogao bi prolaziti kroz veći broj davatelja internetskih usluga pa čak i veći broj država. Na takav bi način i jedan i drugi davatelj internetskih usluga morali plaćati promet po linku prema njihovom davatelju usluga. Osim što je skupo, i vrijeme dostave podataka je duže od potrebnog, te je sama kvaliteta usluge niža.

Zbog toga se davatelji internetskih usluga međusobno povezuju u središtima za međusobnu razmjenu internetskog prometa kako bi promet među njima prolazio najkraćim (i najjeftinijim) mogućim putem.
Jednostavnim rječnikom rečeno: IXP je dodirna točka više različitih davatelja internetskih usluga tj. mjesto prijelaza prometa iz jedne mreže u drugu.

Takva središta za međusobnu razmjenu internetskog prometa kritične su točke infrastrukture Interneta jer to je ustvari ono što čini mrežu svih mreža.

 

Povijest CIX-a

CIX je osnovan 8. rujna 2000. godine potpisivanjem Memoranduma o uspostavi nacionalnog odredišta za razmjenu internetskog prometa. Potpisali su ga:

  • At&T Global Network Service Hrvatska d.o.o
  • Hrvatske telekomunikacije d.d.
  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet
  • ISKON Internet d.o.o.
  • Hrvatska radiotelevizija
  • VIP-NET GSM d.o.o.

Prve "operativne" članice CIX-a bile su CARNet i ISKON. One su ostvarile i prvi peering kroz CIX.

CIX danas

Današnje su članice CIX-a komercijalni davatelji internetskih usluga u Hrvatskoj i izvan nje, te nekomercijalne i privatne mreže.
Popis trenutnih članica CIX-a.
 
Srce brine za sve tehničke zahtjeve vezane uz smještaj, održavanje i nadzor opreme CIX-a.
 
U okviru pružanja usluge udomljavanja CIX-a Srce osigurava:

  • odgovarajući prostor za smještaj opreme CIX-a (zadovoljavajućih klimatskih uvjeta, s odgovarajućim električnim napajanjem i kontroliranim pristupom),
  • lokalnu računalnu mrežu CIX-a (aktivnu mrežnu opremu i dodjelu IP-adresa članicama CIX-a),
  • osnovnu tehničku podršku članicama CIX-a.

Standardne aktivnosti obuhvaćaju i održavanje javnog informacijskog servisa te podršku članicama CIX-a u izvedbi potrebne infrastrukture za spajanje na CIX.

Važnost CIX-a prepoznata je i u Nacionalnoj strategiji kibernetičke sigurnosti te su sukladno tome izrađene i objavljene Preporuke  za korištenje nacionalnog čvora za međusobnu razmjenu internetskog prometa, s posebnim osvrtom na prednosti njegova korištenje s aspekta sigurnosti razmjene internetskog prometa.

Dodatne informacije o CIX-u potražite na web stranicama CIX-a.