Pravo na prehranu

Prava na prehranu računaju se na osnovu podataka koje evidentira referada Visokog učilišta koji student pohađa. Ukoliko student studira na više učilišta istovremeno, odabire jedno koje postaje glavno te se prava dodjeljuju promatrajući samo to učilište.

Uvjeti prema kojima se ostvaruje pravo na subvencioniranu prehranu propisani su pravilnicima koji su objavljeni na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Na ovim stranicama donosimo osnovne informacije o razinama prava i dodjeli subvencije.

Prijavom na stranice za pristup podacima sustava ISSP, korištenjem AAI@EduHr identiteta može se provjeriti stanje podataka u ISSP sustavu.

Ukoliko se pokaže potreba za ažuriranjem podataka to je moguće uraditi isključivo putem referade visokog učilišta koje je odgovorno za ažuriranje podataka o studentima.