Foodle

Vrijeme u kojem živimo donosi sve veću potrebu za bržim i jednostavnijim načinima dogovaranja sastanaka i što efikasnijim anketiranjima.

Jeste li se ikada našli u situaciji da želite brzo dogovoriti sastanak s ljudima koji se nalaze na različitim lokacijama? Jeste li ikada zbog potreba vaših istraživanja, pisanja seminarskih ili znanstvenih radova zatrebali jednostavan i efikasan alat za anketiranje?

Foodle, usluga Sveučilišnog računskog centra ispunit će vaše potrebe.

U rujnu 2009. Srce je pokrenulo uslugu Foodle koja je dostupna na adresi http://foodle.srce.hr. Riječ je o jednostavnom i praktičnom alatu za postavljanje anketa i dogovaranje sastanaka koji će vam biti jednako koristan bilo da su vaši suradnici ili ciljani sudionici ankete dio akademske zajednice ili ne. Odgovori na Vaše upite mogu biti anonimni ili ne, ovisno o potrebama.

Prilikom izrade nove ankete ili upitnika o terminu sastanka korisnik usluzi Foodle pristupa koristeći se svojim identitetom u sustavu AAI@EduHr. Nakon što definira novu anketu (upiše naslov, kratak opis i njezine opcije), autor može odlučiti želi li sudionicima dopustiti anoniman pristup i odgovaranje na anketu ili će i od sudionika zahtijevati autentikaciju putem elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Sudionici pristupaju anketi putem URL-adrese koju im javlja autor. Ta je adresa jedinstvena za svaku anketu i praktično je nemoguće pogoditi je. Na ovaj se način osigurava da u anketi sudjeluju samo osobe za čije je odgovore autor ankete zainteresiran (bez obzira na to je li anketa definirana kao anonimna ili se zahtijeva autentikacija sudionika).

Tehnički gledano Foodle je mrežna aplikacija razvijena u skriptnom jeziku php. Rabi SimpleSAMLphp za autentikaciju korisnika kroz sustav AAI@EduHr. Usluga koju nudi Srce temelji se na alatu otvorenoga koda Foodle koji je razvijen u Norveškoj za potrebe tamošnjega obrazovnoga sektora.