Sustav za e-učenje Merlin

Pristup sustavu Merlin

Centar za e-učenje je, sukladno Strategiji e-učenja Sveučilišta u Zagrebu, uspostavio i održava sveučilišni sustav za e-učenje. Sustav za e-učenje Merlin bazira se na softverskom rješenju Moodle koje je razrađeno i prilagođeno potrebama korisnika.

Moodle je prepoznao Sveučilišni računski centar kao vodeću ustanovu za pružanje sustava za e-učenje u Hrvatskoj.
logo_Merlin
Sustav održavaju djelatnici Centra za e-učenje, a omogućuje ustanovama, nastavnicima i studentima pouzdanu platformu za e-učenje bez naknade. Sustav se kontinuirano razvija i prilagođava potrebama svojih korisnika. Veći dio aplikacije je na hrvatskom jeziku, a na prijevodu ostatka aplikacije još se radi.

Merlin je dostupan nastavnicima, studentima i ustanovama u sustavu visokog obrazovanja za potrebe nastave u virtualnom okruženju koja se izvodi prema službenom redu predavanja ustanove u tekućoj akademskoj godini.

Od akademske godine 2022./2023. sustav Merlin baziran je na sustavu Moodle inačice 4.0.

 Testiranje mogućnosti sustava Merlin (Moodle2Test, MoodleDemo)


Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika sustavom za e-učenje Merlin u 2018. godini (PDF, 1.5 MB)

Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika sustavom za e-učenje Merlin u 2015. godini (PDF, 1.1  MB)