Priručnici i animacije o sustavu za e-učenje Merlin

 Priručnik za nastavnike

inačica 3.3 (PDF, DOC), inačica 3.1 (PDF, DOC), inačica 2.9 (PDFDOC), inačica 2.7 (PDF, DOC), inačica 2.4 (PDF, DOC), inačica 1.9 (PDF, DOC)

 Digitalna inačica priručnika za korištenje sustava Merlin

 Priručnik za studente

inačica 3.3 (PDF, DOC), inačica 3.1 (PDF, DOC), inačica 2.9 (PDF, DOC), inačica 2.7 (PDF, DOC), inačica 2.4 (PDF, DOC)

 Priručnik za institucijske korisnike:

inačica 3.3 (PDF, DOC), inačica 3.1 (PDF, DOC)

Džepni priručnik 1-2-3 Moodle

 
 1-2-3 Moodle (na primjeru sustava za e-učenje Merlin)

Animacije

Dodatni materijali


ikonica_otvoreni_pristup.png Materijali dostupni u Otvorenom pristupu