Videokonferencije

Sveučilišni računski centar omogućuje ustanovama i članovima akademske zajednice održavanje videokonferencija  putem Interneta, pomoću računalno-komunikacijske infrastrukture Srca.

Videokonferencije je moguće ostvariti između dvije ili više lokacija uređajima koji za povezivanje koriste protokol H.323.

Za održavanje videokonferencija koristi se učionica Srca opremljena odgovarajućom videokonferencijskom opremom. Učionica se nalazi u zgradi Srca, višefunkcionalna je i pregradiva. Kada se koristi kao cjelina učionica ima 90 sjedećih mjesta, a za manje skupove, pregrađeni dio koji se koristi za videokonferencije ima 40 sjedećih mjesta. Opremljena računalima učionica ima 12 radnih mjesta.

Za sve detalje održavanja videokonferencije obratite se elektroničkom poštom na ucionice [at] srce.hr" href="mailto:ucionice [at] srce.hr">ucionice [at] srce.hr.