10 godina ISVU-a

22. 5. 2011.

Prije 10 godina prva visoka učilišta započela su s implementacijom Informacijskog sustava visokih učilišta Republike Hrvatske (ISVU). Studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje te Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bili su prvi koji su upisani u ISVU i to 22. svibnja 2001. godine. Od tada do danas ISVU je implementiran na 89 visokih učilišta znanstvenih, stručnih i umjetničkih područja. Ta visoka učilišta različitih statusa i veličina, od samostalnih visokih škola preko fakulteta, veleučilišta do sveučilišta, iz svih su regija Republike Hrvatske.
Sustav aktivno koristi više od 9.500 djelatnika visokih učilišta te više od 120.000 studenata. U akademskoj godini 2010./2011., evidentirano je više od 138.000 upisnih listova. Tijekom 2010. godine provedeno je više od 1.372.500 ispita, a na Studomatu je zabilježeno više od 5.875.000 prijava za rad. Financijska sredstva za izradu i redovito funkcioniranje ISVU-a osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te nadzire rad sustava. Razvoj programske podrške za ISVU povjeren je Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, dok redovito funkcioniranje sustava osigurava Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu.

Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.