29. travnja - Dan Srca

27. 4. 2018.

Sveučilišni računski centar (Srce) 29. travnja 2018. godine obilježava 47. godišnjicu svog osnivanja i djelovanja.

Srce je osnovano 29. travnja 1971. godine odlukom Savjeta Sveučilišta u Zagrebu, tada jedinog sveučilišta u Hrvatskoj. Osnovano je kao središnja informatička, računalna infrastrukturna ustanova akademske i istraživačke zajednice u Republici Hrvatskoj, ali i kao ustanova "koja će odigrati vodeću ulogu u razvoju kompjuterizacije čitave Hrvatske i služiti ne samo Sveučilištu nego i svima ostalima".

Od 1974. godine, kad je u Srcu svečano pušteno u rad računalo UNIVAC 1110, do danas, puno se toga u računalnom, komunikacijskom i informacijskom području promijenilo. Od računala koje je sa svim podsustavima zauzimalo više od 400 m2 do računala podjednake snage koje danas mnogi nose u svojem džepu. Od programa i podataka na bušenim karticama do računarstva i usluga u oblacima, od izgradnje Interneta u Hrvatskoj, umrežavanja računala do gigabitnih brzina… Promjene su svakodnevne, ponekad ih je teško pratiti, ali je činjenica da je Srce uspijevalo tijekom godina ne samo držati korak s tim promjenama, nego kontinuirano osiguravati dostupnost najnovijih, često izuzetno naprednih tehnologija akademskoj i istraživačkoj zajednici, ali i hrvatskom društvu u cjelini.

Srce danas, 47 godina od osnutka, pruža više od 40 naprednih javnih usluga i osigurava rad i razvoj ključnih sastavnica e-infrastrukture, od usluga u temeljnim slojevima e-infrastrukture kao što su udomljavanje nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa (CIX) ili pružanje usluga naprednog računarstva (HPC klaster Isabella i Hrvatska nacionalna grid infrastruktura CRO NGI), preko koordinacije rada i razvoja autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja (AAI@EduHr), pa do mnogobrojnih sustava iz podatkovnog i informacijskog sloja kao što su Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) ili Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO), usluge Centra za e-učenje Srca koji gradi platforme i virtualna okruženja za e-učenje kao što je sustav Merlin, pa sve do široke ponude obrazovnih programa Srca koji su prilagođeni potrebama studenata, nastavnika, istraživača, kao i IT profesionalca koji rade u sustavu znanosti i obrazovanja, ali i izvan njega.

Kao posebne iskorake vezane uz aktualno razdoblje djelovanja Srca izdvajamo projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblaka (HR-ZOO) kroz koji će, Srce kao koordinator u suradnji s partnerskim institucijama, u slijedeće tri godine izgraditi privatni računalni i podatkovni oblak - temeljnu sastavnicu nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture, te početak rada na uspostavi Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS) koji je dio strateškog projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanja (ZTP), kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a na kojem je Srce partner. Kao dio ovih strateških aktivnosti Srce nastavlja održavati i razvijati nacionalnu infrastrukturu za prikupljanje, trajno čuvanje i otvoreni pristup digitalnoj imovini, podacima i rezultatima istraživanja (sustav digitalnih akademskih repozitorija i arhiva - Dabar).

Kad sagledamo svih 47 godina i prošlost i sadašnjost i budućnost, sve uspone i velika dostignuća, u središtu svega su ljudi. Srce prije svega čine njegovi zaposlenici, korisnici i partneri, te zajednica kojoj Srce pripada. Bez njih Srce ne bi bilo ono što jest i upravo zbog njih naš Dan Srca, 29. travnja je i njihov dan.

 


Izdvojena događanja Srca

svi 11

Ovladajte naprednom administracijom Linux poslužitelja. Tečaj Linux akademije počinje 11. 5. 2020. u 17 sati. Prijave su u tijeku.