Animirane upute za rad u softverima za provjeru autentičnosti radova

10. 9. 2020.

Srce je pripremilo niz kratkih animiranih uputa koje prikazuju glavne funkcije i načine korištenja  softvera za provjeru autentičnosti radova Turnitin i PlagScan.

Animacije su dodatak prethodno izrađenim uputama i osmišljene su s ciljem dodatnog olakšavanja rada u softverima Turnitin i PlagScan. U njima je prikazan postupak prijave u oba softvera, postavljanje i provjera radova te opcije prilagodbe izvještaja u softveru PlagScan. Upute za softver Turnitin uključuju i samostalnu provjeru radova za studente te brzu provjeru za nastavnike.

Na stranicama usluge dostupne su upute za nastavnike i studente.

Nabavu licencija za korištenje softvera za provjeru autentičnosti radova PlagScan i Turnitin provelo je Srce uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a za potrebe javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu raditi nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno internim procedurama i potrebama pojedine ustanove.

Više informacija o korištenju softvera za provjeru autentičnosti radova.

sučelje softvera Plag Scan

Sučelje softvera PlagScan

sučelje softvera Turnitin

Sučelje softvera Turnitin


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.