Dabar u produkcijskom radu

24. 8. 2015.

Srce je 17. kolovoza i službeno pustilo u produkcijski rad sustav Dabar - Digitalni akademski arhivi i repozitoriji. Svaka ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti sada može zatražiti uspostavu institucijskog ili tematskog digitalnog repozitorija putem obrasca za prijavu objavljenog na web-stranici http://dabar.srce.hr/. Podsjećamo, Dabar je nova i važna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture koja ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da ostvare ozbiljnu i sustavnu brigu za svoju digitalnu imovinu - različite digitalne sadržaje i objekte koji su nastali kao rezultat djelovanja institucije i njezinih zaposlenika. Dabar omogućava jednostavnu uspostavu i održavanje većeg broja pouzdanih i interoperabilnih institucijskih i tematskih digitalnih repozitorija i arhiva i to bez bilo kakvih troškova za ustanove - korisnike Dabra. Kroz uspostavu repozitorija u Dabru se dobiva pouzdano, fleksibilno i spremno za rad okruženje za razvoj i održavanje zbirki digitalne građe kroz podržane funkcionalnosti prikupljanja, trajne pohrane i diseminacije različitih digitalnih objekata. Dabar je nastao kroz okupljanje većeg broja institucija i pojedinaca iz akademske zajednice, a Srce se u daljnjem razvoju Dabra i nadalje oslanja na suradnju i podršku šire zajednice - ustanova i pojedinca iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Kao prva dostupna funkcionalnost u Dabru kroz intenzivnu suradnju Srca i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK) razvijena je podrška za pohranu završnih i diplomskih radova studenata visokih učilišta. Aktivno se razvija podrška i za druge vrste digitalnih objekata od kojih će kao prva sljedeća, opet u suradnji s NSK, biti implementirana podrška za pohranu doktorskih disertacija (u planu do studenog 2015). Naglašavamo, da pohranom završnih i diplomskih radova u institucijski repozitorij u Dabru ustanove (sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole) konačno mogu ispuniti obvezu propisanu Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 83., stavak 11. koji nalaže trajnu objavu tih radova na odgovarajućim javnim internetskim stranicama, uključujući "internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice" koja će također biti uspostavljena u okviru Dabra tijekom rujna 2015. Detaljnije upute i podršku vezano uz pohranu završnih i diplomskih radova, te doktorskih disertacija uskoro će uputiti i osigurati NSK. Kako bi unos bio efikasniji i metapodaci točniji, za ustanove koje se odluče svoje digitalne institucijske repozitorije uspostaviti u Dabru, za pohranu završnih i diplomskih radova omogućena je uporaba podataka direktno iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), Upisnika studijskih programa MZOS-a i AAI@EduHr infrastrukture. Više informacija o Dabru možete pronaći na stranici http://dabar.srce.hr, a ovim putem pozivamo sve zainteresirane za novosti o Dabru da se pretplate na mailing-listu Dabra na adresi: http://list.srce.hr/list/listinfo/dabar-l.

Izdvojena događanja Srca

srp 04

Webinar "Registracije v4 sučelja u OpenAIRE-u za urednike repozitorija u sustavu Dabarodržat će se 4. srpnja 2022. od 10 do 10:45 sati.