Delegacija sa Sveučilišta u Ljubljani u posjetu Centru za e-učenje Srca

23. 1. 2020.

Delegacija nastavnika i zaposlenika sa Sveučilišta u Ljubljani u okviru ESF projekta „Digitalno Sveučilište u Ljubljani – s inovativnom primjenom ICT do izvrsnosti“ posjetila je 21. i 22. siječnja 2020. Srce i Centar za e-učenje.

Cilj posjeta bio je upoznati se s radom i iskustvima Centra za e-učenje Srca u podršci nastavnicima u primjeni i implementaciji novih tehnologija u obrazovni proces. Stečena saznanja pomoći će im u uspostavi i razvoju takovog Centra na Sveučilištu u Ljubljani. Tijekom dvodnevnog boravka u Srcu, kolege sa Sveučilišta u Ljubljani imale su prilike čuti više informacija o samom Centru za e-učenje i njegovoj organizaciji te aktivnostima koje Centar za e-učenje provodi, posebice o tečajevima i radionicama, te radu s nastavnicima na izradi i unaprjeđenju e-kolegija. Također dio posjeta bio je posvećen i sustavu za e-učenje Merlin. Tijekom posjeta gostima je organiziran im je i obilazak hale Srca, a upoznali su se i s drugim uslugama Srca kao što su osnovni tečajevi Srca. Ujedno je ovo bila prilika i za uspostavu suradnje između Sveučilišta u Ljubljani i Srca. Za 31. siječnja planirano je pozvano predavanje Sandra Kučina Softić, pomoćnice ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima na događanju „Pedagoška tržnica“ na Sveučilištu u Ljubljani.

Delegacija sa Sveučilišta u Ljubljani u posjetu Centru za e-učenje Srca

 


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.