Dostupna snimka webinara „The TALOE web tool“

12. 11. 2015.

Srce je organiziralo novi webinar iz ciklusa on-line predavanja naziva "Talks on E-assessment and Learning Outcomes" na temu ishoda učenja i metoda vrednovanja u e-učenju, a u okviru međunarodnog projekta TALOE, koji se održao u srijedu, 11. studenog u 16 sati. Naziv ovog webinara bio je The TALOE web tool, a predavačice su bile Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Rita Falcao, specijalist za e-učenje Sveučilišta u Lisabonu i Eva Szalma, voditeljica za projekte pri organizaciji EDEN. TALOE web aplikacija je razvijena kako bi pomogla nastavnicima u odluci koje strategije i metode vrednovanja primijeniti u e-kolegijima. U webinaru su predavačice pokazale kako se koristi alat te razgovarale o ALOA (Aligning Learning Outcomes and Assessment) konceptualnom modelu koji naglašava vezu između definiranih ishoda učenja i strategije procjene u e-kolegijima. Dostupna je snimka webinara. Više o webinaru možete pročitati na web stranicama Centra za e-učenje ili projekta TALOE.

Izdvojena događanja Srca

svi 11

Ovladajte naprednom administracijom Linux poslužitelja. Tečaj Linux akademije počinje 11. 5. 2020. u 17 sati. Prijave su u tijeku.