Dovršen novi razvojni ciklus Informacijskog sustava registra HKO

12. 12. 2018.

Tim Srca dovršio je novi razvojni ciklus Informacijskog sustava registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO). Ovaj je razvojni ciklus obuhvaćao poslove u 2018. godini, a sustav je znatno unaprijeđen u području predavanja i vrednovanja zahtjeva za upis programa za stjecanje kvalifikacija u Registar. U tu svrhu ostvarena je programska veza s Upisnikom ustanova i Upisnikom studijskih programa u MZO te je uvedena nova uloga korisnika - recenzenti. Recenzenti će koristiti njima namijenjeni novi programski modul za obavljanje stručnog vrednovanja zahtjeva za upise programa. S obzirom da recenzenti mogu biti domaći i strani, tako je ovaj programski modul i podaci koji se u njemu koriste isprogramiran dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Uz spomenute promjene, obavljen je i redizajn dashboarda. Također je ubrzan proces predavanja zahtjeva za upise u Registar, a pojednostavljen je i postupak stručnog vrednovanja koji obavljaju sektorska vijeća. Obavljen je i cijeli niz drugih izmjena i prilagodbi sustava u cilju jednostavnijeg i pouzdanijeg korištenja.

Ovakvim se razvojnim ciklusima podržava opstojanje informacijskih sustava i njihovo uspješno i učinkovito korištenje, pa su redoviti razvojni ciklusi nužni za život svakog informacijskog sustava.

Više informacija o sustavu ISRHKO može se naći na početnoj stranici sustava https://hko.srce.hr, a aktualni pokazatelji iz Registra HKO-a nalaze se na adresi https://hko.srce.hr/sustav. Sve komentare i upite vezane uz ISRHKO možete nam uputiti na hko [at] srce.hr.


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.