Još jedna doktorska disertacija iz Srca!

17. 1. 2020.

Pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima, Sandra Kučina Softić obranila je 16. siječnja 2020. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju i time stekla akademski stupanj doktor znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja društvenih znanosti, informacijske i komunikacijske tehnologije.

Naziv rada je „Digitalne kompetencije nastavnika za primjenu e-učenja u visokom obrazovanju“, a cilj provedenog istraživanja bio je utvrditi koji je stav nastavnika prema e-učenju te koje su im digitalne kompetencije potrebne kako bi na kvalitetan način primijenili e-učenje u obrazovnom procesu. Na osnovi rezultata istraživanja definirali su se čimbenici i varijable koje utječu na spremnost i motivaciju visokoškolskih nastavnika u primjeni e-učenja u obrazovnom procesu. Specifičan doprinos ovog istraživanja ogleda se u definiranju značajki, raspona i uloge digitalnih kompetencija kao čimbenika prihvaćanja e-učenja i njegove integracije u obrazovni proces. Pri tome je predložen i model provođenja stručnog usavršavanja nastavnika na razini visokoškolske ustanove.

Sandra Kučina Softić - prezentacija disertacije


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.