Konferencija za novinare: softveri za provjeru autentičnosti radova

29. 1. 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sveučilišni računski centar (Srce) održali su u srijedu, 29. siječnja 2020. konferenciju za novinare na kojoj su predstavili softvere za provjeru autentičnosti radova. Na konferenciji za novinare sudjelovale su ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak i dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima.

Na inicijativu Srca, koje je preuzelo zadaću distribucije i koordinacije korištenja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je financijska sredstva za nabavu licencija za korištenje softvera za provjeru autentičnosti. Navedene licencije nabavljene su za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske. Nabavu je provelo Srce, a nabavi su prethodile detaljne analize softvera za provjeru autentičnosti dostupnih na tržištu.

Detalje i izjave s konferencije potražite u članku na stranici Pressrooma Srca.

Konferencija za novinare: softveri za provjeru autentičnosti radova

Slika: ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak, dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca i Anja Đurđević, članica tima za softvere za provjeru autentičnosti Srca na konferenciji za novinare


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.