Korištenje CIX-a potiče se kroz Nacionalnu strategiju kibernetičke sigurnosti

22. 9. 2016.

Srce je u okviru akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti, sukladno mjeri A.3.1, zajedno sa sunositeljima Zavodom za sigurnost informacijskih sustava i Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti izradilo Preporuke  za korištenje nacionalnog čvora za međusobnu razmjenu internetskog prometa.

Nacionalna strategija i Akcijski plan prepoznaju važnost CIX-a kao bitnog faktora u hrvatskom internetskom prostoru te njegov potencijal u povećanju računalne sigurnosti Republike Hrvatske.

Preporuke promoviraju korištenje nacionalnog čvora za međusobnu razmjenu internetskog prometa, s posebnim osvrtom na prednosti njegova korištenje s aspekta sigurnosti razmjene internetskog prometa. CIX osigurava međusobnu razmjenu internetskog prometa između korisnika različitih usluga najkraćim komunikacijskim putem u okviru nacionalnog sustava javnih elektroničkih komunikacija. Ovaj način razmjene internetskog prometa predstavlja sigurnosni zahtjev za operatore koji pružaju usluge državnim tijelima, ali i potrebu učinkovitog i ekonomičnog nacionalnog povezivanja svih drugih korisnika u gospodarskom sektoru i samog građanstva RH.


Izdvojena događanja Srca

svi 11

Ovladajte naprednom administracijom Linux poslužitelja. Tečaj Linux akademije počinje 11. 5. 2020. u 17 sati. Prijave su u tijeku.