Ljetni semestar započeo s 1670 e-kolegija

4. 3. 2014.

Na sustavu za e-učenje Merlin na početku ljetnog semestra akademske godine 2013./2014. otvoren je 1670. e-kolegij. Na sustavu je već preko 40 000 korisnika, a na tjednoj bazi na sustavu radi preko 6500 jedinstvenih korisnika (nastavnika i studenata).   Na početku novog semestra sustav za e-učenje Merlin unaprijedili smo i novim mogućnostima: s aktivnosti GeoGebra koja omogućuje ugradnju ovog matematičkog softvera u Moodle te novim oblikom pitanja u testovima (Drag&drop).   Virtualno okruženje za učenje (sustav Merlin) sastoji se od sustava za e-učenje, sustava e-portfolio i sustava za webinare. U njemu se nalaze e-kolegiji sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te drugih sveučilišta i visokih škola u Hrvatskoj.   Centar za e-učenje nastavlja s redovitim održavanjem radionica i tečajeva na temu e-učenja pa će se tako uskoro održati novi ciklus radionica.   Više o tečajevima i radionicama te načinu prijave i terminima bit će objavljeno na web-stranicama Centra za e-učenje.

Izdvojena događanja Srca

svi 11

Ovladajte naprednom administracijom Linux poslužitelja. Tečaj Linux akademije počinje 11. 5. 2020. u 17 sati. Prijave su u tijeku.