MZO i Srce podržali nastavak primjene e-učenja i načela otvorenosti u obrazovanju i znanosti

2. 10. 2017.

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) održali su konferenciju za novinare pod nazivom Promjene u visokom obrazovanju i mogućnosti koje donosi e-učenje - stanje i planovi u Hrvatskoj.  Na konferenciji za novinare sudjelovali su prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja i dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca.

Jedan od povoda za održavanje konferencije su i godišnjice koje Srce obilježava ove godine:

  • 45. godina održavanja tečajeva Srca
  • i 10. godina rada Centra za e-učenja Srca.

Naglašeno je da informacijske i komunikacijske tehnologije i tehnologije e-učenja mogu biti važan katalizator promjena u procesu modernizacije visokog obrazovanja. Uspostavom primjerene razine i kvalitete e-učenja unaprjeđuje se kvaliteta nastave i postizanje ishoda učenja, te omogućava pozicioniranje studenta u središte obrazovnog procesa.

Jedna od zajedničkih aktivnosti MZO-a i Srca je izgradnja Kataloga e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Katalog je središnje mjesto na kojem se nalaze osnovni podaci o svim e-kolegijima koji se nalaze u redu predavanja i izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U Katalog je do sada upisano više od 23.000 e-kolegija s tim da se za akademsku godinu 2017. / 2018. e-kolegiji još otvaraju.  

Na konferenciji je posebno naglašena važnost i podrška MZO-a i Srca načelima otvorenosti u znanosti i obrazovanju, bilo je riječi o otvorenim obrazovnim sadržajima i razini otvorenosti takvih sadržaja u Hrvatskoj, o sustavu za učenje na daljinu Merlin koji Srce razvija i održava za potrebe svih visokih učilišta u Hrvatskoj, o važnosti edukacije i usavršavanja  nastavnika za primjenu novih tehnologija kroz obrazovne programe i tečajeve, ali i o adekvatnom vrednovanju doprinosa nastavnika unapređenju i inovacijama obrazovnog procesa.

Više informacija pročitajte na stranici Press.


Izdvojena događanja Srca

Ožu 28

Srce od 28. do 30. ožujka 2023. organizira stručnu konferenciju Srce DEI 2023, ujedno i završnu konferenciju nacionalnog strateškog projekta HR-ZOO. 

lip 01

U lipnju 2023. organiziramo nacionalnu konferenciju korisnika sustava za e-učenje Moodle.

ruj 01

U rujnu/listopadu 2023. održavamo Tjedan Centra za e-učenje - niz radionica i tečajeva za nastavnike.

lis 01

Međunarodni Tjedan otvorenog pristupa (Open Access Week) ove godine obilježava se u listopadu 2023.

pro 07

Ove godine 7. prosinca obilježavamo Dan e-učenja.