Na sustavu za e-učenje Merlin otvoreno više od 30.000 e-kolegija

17. 3. 2022.

Na sustavu za e-učenje Merlin u ovoj akademskoj godini otvoreno je 30.000 e-kolegija koje izvodi 10.519 nastavnika za više od 89.000 studenata. U sustavu se nalaze e-kolegiji sa Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Zadru, Dubrovniku, Osijeku i Slavonskom Brodu, Sveučilišta Sjever, Hrvatskog katoličkog sveučilišta te veleučilišta i visoke škole. Sustavom se koriste 94 ustanove u statusu institucijskog korisnika. Poveznicom sustava Merlin i ISVU aktivno se koristi 77 ustanova. Dio je to usluga koju za sustav visokog obrazovanja osigurava Srce.

Sustav za e-učenje Merlin najmoderniji je i najveći sustav za e-učenje u visokom obrazovanju koji održavaju i nadograđuju, sukladno potrebama nastavnika, djelatnici Centra za e-učenje Srca. Centar za e-učenje Srca nacionalno je središte za podršku nastavnicima, studentima i visokoškolskim ustanovama u primjeni e-učenja u obrazovnom procesu. U okviru svojih djelatnosti stručnjaci Srca osim za sustav za e-učenje Merlin i druge tehnologije i alate e-učenja koje osigurava Centar, rade na kontinuiranoj edukaciji i usavršavanju nastavnika u digitalnim kompetencijama te osiguravanju kvalitetne i dostupne podrške svim korisnicima. Centar za e-učenje Srca pripremio je i niz uputa, preporuka, priručnika i animacija za održavanje kvalitetne online nastave koje su dostupne na stranicama Centra. Uz to korisnicima je dostupna i podrška putem telefona, elektroničke pošte i u obliku konzultacija.

Centar za e-učenje Srca tijekom 2021. godine ostvario je izvrsne rezultate koji potvrđuju da, iako se nastava vraća u učionice, veliki dio nastavnika ipak želi dio nastave održavati i dalje u online okruženju, koristeći sustav Merlin i podršku Centra za e-učenje Srca. Prema informacijama iz Kataloga e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja Republike Hrvatske 90,93 % e-kolegija provodi se na Merlinu, a 9,07 % e-kolegija izvodi se na drugim sustavima za e-učenje. Tako je u sustavu Merlin tijekom 2021. godine bilo 27.181 kolegija koje je održavalo 10.923 nastavnika za ukupno 95.922 studenta.

Tijekom 2021. godine 155 ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koristilo je sustav Merlin, a njih 74 koristile su vezu Merlin-ISVU. U tom je vremenu također objavljeno 301.000 datoteka i 40.683 zadaća, a održano je i 49.489 testova. Mobilna aplikacija MerlinMobile, koja je u 1. izvješću RH o usklađenosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti (PDF, 1.4 MB) procijenjena kao aplikacija najveće razine digitalne pristupačnosti (95%), tijekom prošle godine uspješno je preuzeta 31.800 puta.

Centar za e-učenje Srca pored sustava Merlin održava i sustav e-portfolio koji služi za evidentiranje i prezentiranje stečenih kvalifikacija i iskustava u kojem studenti, nastavnici i ustanove mogu izraditi svoje e-portfolije. E-portfolio je prepoznat i kao vrijedna pomoć studentima da izrade svoj plan studiranja, a vrlo često se koristi i kao nastavna aktivnost. U 2021. godini u sustavu e-portfolio bilo je 52.975 registriranih korisnika iz 751 korisničkih skupina te više od 129.440 stranica.

Nastavnicima su na raspolaganju i dva videokonferencijska sustava Srca – sustav Adobe Connect i sustav otvorenog koda eduMeet. Oba sustava integrirana su sa sustavom Merlin tako da nastavnici u okviru svojih e-kolegija mogu otvoriti sobu za webinare u koju će biti upisani studenti, te vrlo lako administrirati snimke snimljenih webinara i učiniti ih dostupnim studentima. U 2021. godini na sustavu za webinare Srca održano je ukupno 8.175 webinara na kojima je sudjelovalo 138.465 sudionika.

Stručnjaci Centra za e-učenje Srca provode i postupak nabave licencija softvera za provjeru autentičnosti radova za potrebe javnih visokih učilišta te koordiniraju korištenje tim softverima. Financijska sredstva osiguralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za potrebe javnih visokih učilišta. Tako su u 2021. godini osigurane 146.118 licencije softvera Turnitin i Plagscan za provjeru studentskih radova, a u tom je razdoblju provjeren ukupno 157.621 rad.

Centar za e-učenje aktivan je i u promoviranju e-učenja i održavanju mreže e-učenja kako bi nastavnici i svi zainteresirani za e-učenje imali mogućnost razmjene znanja, iskustava i ideja u cilju unapređenja kvalitete obrazovanja i njegovoj prilagodbi digitalnom dobu. I u 2021. godini Centar za e-učenje Srca organizirao je niz događanja kao što su Moodlemoot Hrvatska, Tjedan Centra za e-učenje i Sveučilišni dan e-učenja. Uz to Centar za e-učenje aktivno sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima u području e-učenja.

                                           

Infografika - CEU 2021. (PDF, 205 KB)


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.