Na Sveučilištu u Zagrebu održan sedmi sveučilišni Dan e-učenja

11. 12. 2015.

10. prosinca 2015. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održao se sedmi sveučilišni Dan e-učenja. Tema ovogodišnjega Dana e-učenja bila je važnost mrežnih stranica u funkciji promocije i odnosa s javnošću sveučilišta te webometrics kao važan faktor rangiranja sveučilišta. Također, na skupu je bilo riječi o metodama vrednovanja u e-kolegiju te je predstavljen katalog e-kolegija ustanova u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Sedmi sveučilišni Dan e-učenja otvorio je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras Središnji dio ovogodišnjega Dana e-učenja bila je panel-diskusija na temu Web stranice sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i njihova prisutnost na društvenim mrežama u funkciji promocije upisa u studije. Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, u panel-diskusiji sudjelovali su ravnatelj Sveučilišnoga računskoga centra dr. sc. Zoran Bekić, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva i posebni savjetnik rektora za područja STEM i međunarodne projekte prof. dr. sc. Mislav Grgić, prof. dr. sc. Božo Skoko s Fakulteta političkih znanosti i prof. dr. sc. Goran Bubaš s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Moderatorica panel-diskusije bila je prorektorica za studije, studente i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić. Na panelu je istaknuto da je važno osigurati adekvatnu prisutnost kvalitetnih i ažurnih informacija o aktivnostima Sveučilišta i sastavnica na web stranicama te na najvažnijim društvenim mrežama. Zaključak panela je da je prisutnost Sveučilišta u Zagrebu na društvenim mrežama i aktualnost i ažurnost web stranica sastavnica danas nužnost, jer studenti očekuju brzu i aktualnu informaciju. Rektor je posebno istaknuo važnost isticanja pripadnosti sastavnica te nastavnika i studenata Sveučilištu te da je potrebno raditi na tome da se i na web stranicama, radovima i komunikaciji naziv sastavnice povezuje sa Sveučilištem u Zagrebu. U drugom dijelu događanja Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima iz Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu govorila je o tome koje metode vrednovanja primijeniti u e-kolegiju i predstavila aplikaciju koja je izrađena u okviru međunarodnog projekta TALOE (Time to Assess Learning Outcomes in E-learning) na kojem je Sveučilišni računski centar  Sveučilišta u Zagrebu partner. Dan e-učenja svake godine zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra. Cilj je ovoga skupa naglasiti važnost kvalitete nastave na sveučilištu i važnost dobre primjene ICT-a u njezinom postizanju, te dalje poticati izvrsnost u sveučilišnom obrazovanju. Program ovogodišnjega Dana e-učenja. 7. sveučilišni dan e-učenja 7. sveučilišni dan e-učenja

Izdvojena događanja Srca

lip 28

Ako se želite upoznati s naprednim mogućnostima rada u programu Excel i unaprijediti svoje znanje o proračunskim tablicama, prijavite se na tečaj koji će se održati u online okruženju, uz vodstvo predavača. Tečaj započinje u utorak, 28. lipnja 2022., u 16:30 sati. Prijave su u tijeku.

srp 04

Webinar "Registracije v4 sučelja u OpenAIRE-u za urednike repozitorija u sustavu Dabarodržat će se 4. srpnja 2022. od 10 do 10:45 sati.