Natječaj za imenovanje ravnatelja Sveučilišnog računskog centra

7. 12. 2016.

Upravno vijeće Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Srce) temeljem odredaba članaka 33. do 36. Statuta Srca raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Sveučilišnog računskog centra (Srce)

Uvjeti:

  • kvalifikacija razine 7 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru,
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima informatičkih djelatnosti,
  • najmanje dvije godine radnog iskustva na radnom mjestu koje podrazumijeva vođenje poslova, projekata i timova iz područja djelatnosti Srca unutar sustava znanosti i visokog obrazovanja,
  • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu priložiti:

  • prijedlog programa razvitka Srca za četverogodišnje razdoblje,
  • životopis,
  • presliku diplome i
  • presliku domovnice

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar Srce
Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb

sa obveznom naznakom: „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 1. travnja 2017. godine na vrijeme od četiri godine.

Nepotpune i zakašnjele prijave kao i prijave dostavljene ili poslane poštom nakon isteka roka neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

* Oglas je objavljen 7. 12. 2016. u Narodnim novinama.


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.