Natječaj za imenovanje ravnatelja Sveučilišnog računskog centra

7. 12. 2016.

Upravno vijeće Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Srce) temeljem odredaba članaka 33. do 36. Statuta Srca raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Sveučilišnog računskog centra (Srce)

Uvjeti:

  • kvalifikacija razine 7 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru,
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima informatičkih djelatnosti,
  • najmanje dvije godine radnog iskustva na radnom mjestu koje podrazumijeva vođenje poslova, projekata i timova iz područja djelatnosti Srca unutar sustava znanosti i visokog obrazovanja,
  • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu priložiti:

  • prijedlog programa razvitka Srca za četverogodišnje razdoblje,
  • životopis,
  • presliku diplome i
  • presliku domovnice

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar Srce
Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb

sa obveznom naznakom: „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 1. travnja 2017. godine na vrijeme od četiri godine.

Nepotpune i zakašnjele prijave kao i prijave dostavljene ili poslane poštom nakon isteka roka neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

* Oglas je objavljen 7. 12. 2016. u Narodnim novinama.


Izdvojena događanja Srca

ruj 01

Svake godine u rujnu organiziramo niz predavanja namijenjenih novim studentima Sveučilišta u Zagrebu.

ruj 19

Želite li se upoznati s mogućnostima besplatnog programa GIMP koji će vam biti od pomoći pri obradi slika ili drugih vrsta grafike, prijavite se na radionicu koja će se održati 19. 9.  2019. u 16:30 sati. Prijave su u tijeku!

ruj 23

Od 23. do 27. rujna održavamo Tjedan Centra za e-učenje - niz radionica i tečajeva za nastavnike.

ruj 24

Steknite znanja i vještine potrebne za administraciju operacijskih sustava Windows ili Linux. Prijave za novi ciklus koji počinje 24. 9. 2019. su u tijeku.

lis 14

Steknite znanja potrebna za administaciju operacijskog sustava Linux. Tečaj počinje 14. 10. 2019. u 9 sati. Prijave su u tijeku.