Nova COVID-19 stranica na portalu Hrčak

24. 7. 2020.

Na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak implementirana je nova COVID-19 stranica koja okuplja radove vezane uz temu COVID-19 iz različitih znanstvenih područja objavljenih u časopisima u Hrčku.

Tim Srca je kreiranjem ove stranice želio povećati vidljivost istraživanjima koja se bave pandemijom COVID-19 kako bi pomogli tijelima zdravstva, znanstvenicima i istraživačima te svim zainteresiranima da lakše pronađu relevantne radove i podatke.

Nova stranica nastala je kao doprinos u borbi protiv pandemije COVID-19 i na njoj se mogu pronaći radovi u otvorenom pristupu čija je tema COVID-19. Na stranici je dan jasan pregled najnovijih radova na tu temu i pregled radova koji su ostvarili najveći broj preuzimanja u Hrčku. Radove je moguće pregledavati i prema znanstvenim područjima. 

Nova COVID-19 stranica na Hrčku


Izdvojena događanja Srca

pro 12

U anketi koju je Sektor za napredno računanje proveo među korisnicima, znanstveni softver Mathematica je jedan od najpopularnijih izbora pa zbog toga Wolfram Mathematica i Srce za sve zainteresirane organiziraju trodnevnu online radionicu o korištenju ovog znanstvenog softvera. Broj prisutnih na radionici je ograničen.