Nova i poboljšana usluga Filesender

6. 3. 2020.

Završena je nadogradnja usluge Filesender. Korisnicima je omogućen prijenos datoteka do 20 GB i slanje obavijesti o tome putem e-maila iz same aplikacije ili generiranje linka koji se može poslati chat aplikacijama, e-mailom, ili podijeliti na društvenim mrežama. Istek mogućeg preuzimanja i trajanja datoteke je 7 dana od dana kreiranja nakon čega se datoteka automatski uklanja i poništavaju se generirane poveznice na nju.

Prijenos datoteka koji je prekinut, korisnici sada mogu nastaviti. Moguće je prenijeti više datoteka odjednom koje primatelji mogu preuzimati pojedinačno ili kao zip arhivu. Također, moguće je koristiti enkripciju datoteka za dodatnu zaštitu sadržaja. Korisnici usluge Filesender (iz sustava AAI@EduHr) mogu poslati kupon korisnicima koji ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr. S tim kuponom korisnici izvan sustava AAI@EduHr mogu privremeno (7 dana) koristiti uslugu Filesender.

Sama aplikacija ima mogućnost odabira raznih obavijesti koje se generiraju i šalju e-mailom pa korisnik može u svakom trenutku znati što se događa s datotekom (npr. obavijest o isteku, o završetku prijenosa, o preuzimanjima, izvještaji, statistike, itd.).

Na stranici "Moji prijenosi" moguće je u svakom trenutku pogledati status datoteka, pregledati i preuzeti zapisnike, pregledati generirane linkove na datoteke i otkazati dijeljenje i ukloniti datoteke ako je to potrebno.

Aplikacija poštuje privatnost korisnika pa se u trajnim zapisnicima ne spremaju nikakvi podaci po korisnicima i poslanim datotekama, nego samo događaji o veličini i broju prenesenih i preuzetih datoteka u svrhu izrade statistike. Privremeni zapisnik traje 31 dan i automatski se briše nakon tog roka.

Aplikacija je u potpunosti lokalizirana na hrvatski, a u svakoj generiranoj e-mail poruci se nalazi link za prijevod poslane poruke na engleski jezik, uz obavijest o tome na engleskom.

 

 


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.