Nova usluga Srca - HTC Cloud

16. 12. 2019.

Srce je u području naprednog računanja pokrenulo novu uslugu - HTC Cloud, zasnovanu na računarstvu u oblaku (engl. cloud computing).

Odlika je HTC Clouda (engl. High Throughput Computing, HTC) da osigurava fleksibilnost kod uporabe i pokretanja proizvoljnih programskih sustava i aplikacija, prvenstveno onih koji trebaju značajne računalne resurse za postizanje svojih ciljeva. Ovakva fleksibilnost nije bila moguća na tradicionalnim okolinama za napredno računanje poput klastera ili grida.

HTC Cloud uspostavljen je korištenjem otvorenih sustava:

  • OpenStack – posredničkom sustavu za računarstvo u oblaku i
  • Ceph – posredničkom sustavu za uspostavu raspodijeljenog spremišta.

HTC Cloud trenutačno pruža korisnicima 2.400 virtualnih procesorskih jezgri koje osigurava 600 procesorskih jezgri te 150 TB podatkovnog spremišta.

Bitno je naglasiti da ova usluga ne mijenja računalni klaster Isabella koji omogućava izvođenje aplikacija iz računarstva visokih performansi (engl. High Performance Computing, HPC). HTC Cloud namijenjen je aplikacijama koje se ne mogu izvoditi na računalnom klasteru, poput sustava za obradu i analizu velikih podataka (npr. Hadoop, Apache Spark ili Storm), interaktivnih aplikacija poput R Studio ili Jupyter Notebooks ili bilo kojih računalno zahtjevnih aplikacija koje zahtijevaju interakciju korisnika u radu.

Upute za prijavu i korištenje ove usluge nalaze se na wiki stranici HTC Cloud-a.

S obzirom na to da je riječ o konceptualno novoj arhitekturi, molimo zainteresirane korisnike da nam se za detalje obrate na helpdesk@cro-ngi.hr.


Izdvojena događanja Srca

lip 28

Ako se želite upoznati s naprednim mogućnostima rada u programu Excel i unaprijediti svoje znanje o proračunskim tablicama, prijavite se na tečaj koji će se održati u online okruženju, uz vodstvo predavača. Tečaj započinje u utorak, 28. lipnja 2022., u 16:30 sati. Prijave su u tijeku.

srp 04

Webinar "Registracije v4 sučelja u OpenAIRE-u za urednike repozitorija u sustavu Dabarodržat će se 4. srpnja 2022. od 10 do 10:45 sati.