Novi online tečaj Kako provesti online nastavu uz pomoć webinara

9. 1. 2023.

Digitalna značka online tečaja

Centar za e-učenje Srca pripremio je novi online tečaj naziva „Kako provesti online nastavu uz pomoć webinara “.Cilj je tečaja pomoći nastavnicima u osmišljavanju i pripremi predavanja koje će održati putem sustava za webinare. Tijekom tečaja nastavnici će se upoznati s radom u videokonferencijskim sustavima Srca. Osim toga, objašnjeno je i kako se koristi rad u Skupinama (Breakout Rooms), kako se pregledavaju izvještaji koji nastavnicima omogućuju detaljan uvid o održanom webinaru te su dani korisni savjeti i preporuke za izradu interaktivnog webinara.

Tečaj je dostupan putem sustava za online tečajeve Centra za e-učenje, a pristupiti mu se može nakon prijave elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr.

Tečaju se može pristupati vremenski neograničeno, tempom koji nastavniku najbolje odgovara.

Ilustracija online tečaja


Izdvojena događanja Srca

lip 01

U lipnju 2023. organiziramo nacionalnu konferenciju korisnika sustava za e-učenje Moodle.

ruj 01

U rujnu/listopadu 2023. održavamo Tjedan Centra za e-učenje - niz radionica i tečajeva za nastavnike.

lis 01

Međunarodni Tjedan otvorenog pristupa (Open Access Week) ove godine obilježava se u listopadu 2023.

pro 07

Ove godine 7. prosinca obilježavamo Dan e-učenja.