Novosti u ISVU modulu Studomat

5. 11. 2019.

Studomat je modul Informacijskog sustava visokih učilišta namijenjen studentima. Pomoću Studomata studenti:

 • prijavljuju i odjavljuju ispite,
 • pregledavaju rasporede i rezultate za pismene i usmene ispite,
 • upisuju godinu,
 • biraju izborne predmete,
 • ispisuju razne potvrde,
 • imaju uvid u svoje financijske obveze,
 • pregledavaju gotovo sve podatke evidentirane o njima u sustavu.

Uz navedeno, Studomat nudi studentima jednostavan tekstualni i vizualni pregled njihovog tijeka studiranja. To uključuje broj upisanih i obavljenih predmeta te osvojenih ECTS bodova, uz prosjek ocjena, za kompletan studij te za tekuću akademsku godinu (dostupno na stranici "Pregled podataka o studiranju"). Studentu se prikazuje i usporedba tijeka studiranja s drugim studentima svoje generacije:

 • usporedba prosjeka ocjene s generacijom,
 • usporedba broja upisanih i osvojenih ECTS bodova s drugim studentima svoje generacije,
 • usporedba broja upisanih i obavljenih predmeta s drugim studentima svoje generacije.

Usporedba s drugim studentima svoje generacije prikazuje se ako je barem 10 studenata u generaciji kako bi se zaštitila privatnost podataka o studentima.

Slika zaslona aplikacije Studomat - prosjek ocjena

Studentima se kod prijave ispita prikazuju osnovni statistički podaci o održanim ispitima na tom predmetu u tekućoj akademskoj godini (detaljnije opisano na wiki stranicama Studomata):

 • postotak položenih ispita od ukupnog broja izlazaka na ispit,
 • prosječna ocjena položenih ispita,
 • medijan ocjena položenih ispita,
 • ukupan broj položenih ispita.

Navedeni podaci se prikazuju ako je evidentirano barem 10 ispita na tom predmetu u tekućoj akademskoj godini.

Slika zaslona aplikacija Studomat - prijava ispita

Navedene informacije o napretku studiranja studentima mogu pomoći prilikom donošenja odluka vezanih uz polaganje ispita i daljnji tijek studiranja.


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.