Obilježen Dan e-učenja@CEU

14. 12. 2018.

U Srcu je u srijedu, 12. prosinca obilježen Dan e-učenja, događanje koje tradicionalno organizira Centar za e-učenje Srca sa željom da akademskoj zajednici, prvenstveno nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu pruži mogućnost razmjene iskustava i stjecanja novih spoznaja o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu. Na Danu e-učenja ove godine predstavila su se četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Filozofski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje koji su predstavili kako je e-učenje implementirano na njihovoj ustanovi te jedan e-kolegij po njihovom odabiru kao primjer dobre prakse primjene e-učenja u obrazovni proces. Odabrani e-kolegiji su zaista primjeri dobre prakse implementacije e-učenja u obrazovni proces, a neki od njih su i dobili nagradu za najbolji e-kolegiji na Natječaju za najbolji e-kolegij Fakulteta. Također predstavljanje implementacije e-učenja na pojedinom Fakultetu dalo je uvid u sustavan rad na implementaciji e-učenja, rad Povjerenstava za e-učenje i dobre postignute rezultate što se vidjelo i kroz prikazane e-kolegije.

Sudionike je na početku događanja pozdravio ravnatelj Srca dr.sc. Zoran Bekić koji je istakao da e-učenje doprinosi kvaliteti sveučilišnog obrazovanja i da je sastavni i integrali dio procesa sveučilišnog obrazovanja. Ističući da je sustavna i kvalitetna podrška nastavnicima i ustanovama u implementaciji novih tehnologija izuzetno važna, čestitao je Centru za e-učenje Srca 11. obljetnicu djelovanja. Centar za e-učenje Srca uspostavljen je 2007. godine u Srcu temeljem odluke Sveučilišta u Zagrebu u okviru Tempus projekta EQIBELT (Education Quality Improvement by E-Learning Technology) kao središnja točka na Sveučilištu u Zagrebu za koordiniranje, poticanje i razvoj aktivnosti u području e-učenja. Usluge Centra danas su dostupne svim sveučilištima u Hrvatskoj i pružaju podršku nastavnicima, studentima i ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u primjeni i implementaciji novih tehnologija u obrazovni proces.

Sustav za e-učenje Merlin, koji se temelji na sustavu Moodle uz mnogobrojne nadogradnje i dodatke održavaju i razvijaju djelatnici Centra za e-učenje. Samo u ovoj akademskoj godini, ovaj najmoderniji i najveći sustav za e-učenje u visokom obrazovanju, podržava rad u virtualnom okruženju na više od 10.300 e-kolegija s 94 visokoškolske ustanove i za preko 150.000 korisnika. Ovaj sustav za e-učenje se na početku svake akademske godine nadograđuje na najnoviju inačicu, te stalno dorađuje prema potrebama korisnika. Sustav za e-učenje Merlin uz sustav za webinare i e-portfolio sustav čini moderno i pristupačno virtualno okruženje za učenje te je povezan i sa sustavom ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) čime je omogućeno brzo i jednostavno otvaranje e-kolegija iz sustav ISVU u sustavu Merlin te upis nastavnika i studenta.

Posebna pažnja u radu Centra za e-učenje Srca posvećuje se podršci korisnicima, posebice nastavnicima, kojima je kvalitetna podrška Centra svakodnevno osigurana i dostupna kroz helpdesk, tečajeve (učioničke i online) i radionice, priručnike i animacije, individualne konzultacije i zajedničke projekte s nastavnicima na razvoju njihovih kolegija. Tijekom ovih deset godina kroz Centar su prošle stotine nastavnika u potrazi za novim znanjima i vještinama, te tražeći podršku u primjeni e-učenja u obrazovnom procesu.

Prezentacije i snimke predstavljenih e-kolegija kao i galerija slika dostupni su na: https://www.srce.unizg.hr/centar-za-e-ucenje/dogadanja-u-organizaciji-ceu/sveucilisni-dan-e-ucenja/dan-e-ucenja.

 

 

 


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.