Objavljen završni izvještaj RDA COVID-19 radne skupine o dijeljenju istraživačkih podataka u doba pandemije

13. 7. 2020.

Research Data Alliance (RDA) 30. lipnja 2020. objavio je završnu verziju RDA COVID-19 preporuka i smjernica za dijeljenje istraživačkih podataka za četiri istraživačka područja: klinička istraživanja, epidemiologiju, biologiju i društvene znanosti. U razdoblju od travnja do lipnja 2020. godine 600 stručnjaka za upravljanje podacima te stručnjaka iz navedenih područja proizvelo je iscrpan skup smjernica vezanih za dijeljenje istraživačkih podataka u uvjetima pandemije uzrokovane COVID-19 virusom. Dokument olakšava i pomaže istraživačima i data stewardima primjenu najbolje prakse s ciljem povećanja učinkovitosti njihovog rada, a sam izvještaj može poslužiti i kao nacrt za buduće hitne i izvanredne situacije. Preporuke sadrže smjernice i za donositelje politika, financijere, izdavače i pružatelje usluga infrastrukture za dijeljenje podataka u svrhu osiguravanja pravodobne i kvalitetne razmjene podataka.

Tijekom nastajanja dokumenta pokazalo se da su otvoreni istraživački podaci postali ključna komponenta u procesu pronalaska odgovarajućeg odgovora na potrebe uzrokovane pandemijom COVID-19.  

Neke od smjernica koje izvještaj ističe odnose se na:

  • važnost pravovremenog dijeljenja kliničkih podataka,
  • poticanje objave istraživačkih podataka uz objavu istraživačkih radova,
  • potrebu podupiranja strategija brzog reagiranja epidemiološkim podacima,
  • korištenje općih smjernica za povezivanje važnih društvenih i bihevioralnih podataka u svim istraživanjima vezanim uz pandemiju,
  • naglašavanje važnosti dijeljenja programa kojim je provedena analiza istraživačkih podataka,
  • opće smjernice za primjenu zakona i korištenje relevantnih etičkih okvira koji se odnose na prikupljanje, analizu i razmjenu podataka u sličnim izvanrednim situacijama.

Više informacija o RDA COVID-19 radnoj grupi te završni izvještaj može se pronaći na RDA stranicama.

Svi zainteresirani mogu se besplatno uključiti u RDA Croatia grupu te doprinijeti svojim znanjem i iskustvom u daljnjim RDA aktivnostima. Članstvo je moguće ostvariti na stranicama RDA Croatia.

RDA COVID-19 guidelines


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.