Objavljena prva verzija RDA COVID-19 preporuka i smjernica

28. 4. 2020.

RDA (Research Data Alliance) 24. travnja 2020. objavio je prvo izdanje preporuka i smjernica RDA COVID-19 (CWG) radne skupine te pozvao sve zainteresirane da daju komentare i povratne informacije o novonastalom dokumentu.

Na direktan zahtjev Europske komisije, RDA zajednica odgovorila je na poziv krajem ožujka 2020. te osnovala radnu skupinu RDA COVID-19 koja se sastoji od 5 podgrupa. Svaka podgrupa fokusirala se na važna tematska područja koja obuhvaćaju klinička istraživanja, uključivanje zajednice, epidemiologiju, biologiju i društvene znanosti. Početni rad skupine podijeljen u ovih 5 područja usmjeren je na raspravu i razvijanje dijaloga kako bi pružio početni set smjernica u kratkom vremenskom okviru. Temeljni izazovi kojima se radna skupina bavi mogu se primijeniti na sva područja, a uključuju brzi tempo istraživanja u doba pandemije, ključnu potrebu za razmjenom podataka te nedostatak koordiniranih standarda. Riječ je o prvoj verziji dokumenta koji će se vremenom nadopunjavati i ažurirati s dodatnim temama i informacijama.

Opći ciljevi radne skupine RDA COVID-19 su jasno definirati detaljne smjernice o razmjeni i dijeljenju podataka u postojećim okolnostima pandemije uzrokovane COVID-19 virusom, kako bi se pomoglo dionicima da slijede najbolje prakse u maksimiziranju učinkovitosti svog rada, razviti smjernice za donositelje politika kako bi se povećala pravodobna razmjena podataka te se usredotočiti na interese istraživača, tvoraca politika, financijera, izdavača i pružatelja usluga infrastrukture za razmjenu podataka. Zajednički elementi kojima se radna skupina bavi uključuju FAIR načela, definiranje metapodatkovnih opisa, objavljivanje popratne istraživačke dokumentacije, korištenje odgovarajućih repozitorija za objavu podataka, razmatranje etičkih pitanja i pitanja privatnost te pravnih i tehničkih rješenja koja će osigurati sigurno dijeljenje podataka.

Više o radnoj skupini RDA COVID-19 te dokumentu koji je objavljen.

Podsjetimo, RDA je globalna organizacija usmjerena na razvoj društvenih i tehničkih uvjeta za otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu podataka te poticanje inovacije temeljene na podacima. U okviru projekta RDA Europe 4.0 koji je započeo u rujnu 2019. Srce je postalo hrvatski nacionalni RDA čvor u sklopu kojeg pruža podršku za istraživačke podatke na nacionalnoj razini, djeluje kao kontakt između nacionalnih istraživača, globalne RDA zajednice i nacionalnih tijela za financiranje znanosti i doprinosi definiranju europskih politika uz istraživačke podatke te strategije RDA.


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.