Održan 5. Dan e-učenja

12. 12. 2013.

Peti Dan e-učenja u organizaciji Centra za e-učenje Srca održao se 12. prosinca 2013. u Auli rektorata Sveučilišta u Zagrebu.   Pozdravnom riječi okupljenima se obratio prof. dr. sc. Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, a na e-učenje na Sveučilištu u Zagrebu u protekloj godini kratko se osvrnula prof. dr. sc. Divjak, prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Zagrebu. Slijedila je najava međunarodne konferencije u području e-učenja – EDEN 2014. koja će se održati od 10. do 13. lipnja 2014. u Zagrebu. Domaćini konferencije su Sveučilište u Zagrebu i Sveučilišni računski centar Srce. Konferenciju je putem webinara najavio direktor organizacije EDEN prof. Antonio Moreira Teixeira sa Sveučilišta Aberta, Portugal.   Tradicionalno su dodijeljene i nagrade za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu, a ove godine održala se i retrospektiva e-kolegija koji su dobili 1. ili 2. nagradu za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu.         Na Danu e-učenja održala se i panel diskusija o prijedlogu Strategije studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu, posebno o dijelu vezanom uz nastavne metode i tehnologije. U sklopu Dana e-učenja održana je i radionica za nastavnike o ishodima učenja naziva „Ishodi učenja: kako aktivno planirati i unaprijediti stvarne kompetencije studenata“.       Detaljan program dostupan je na stranicama Centra za e-učenje.  

Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.