Održan okrugli stol Autorsko pravo u e-obrazovanju

29. 9. 2016.

Okrugli stol na temu autorskog prava u e-obrazovanju održan je u srijedu, 28. rujna 2016. u Sveučilišnom računskom centru Srce. Cilj okruglog stola bio je pružiti informacije i raspraviti pitanja intelektualnog vlasništva u e-obrazovanju s posebnim naglaskom na pitanja korištenja i raspolaganja autorskim pravom u e-obrazovanju.

Uvodničari okruglog stola bili su:

  • Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu
  • Prof. dr. sc. Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc. dr. sc. Romana Matanovac-Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc. dr. sc. Tihomir Katulić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Okrugli stol održavo se u okviru Tjedna Centra za e-učenje Srca koji se održava od 21. do 31. rujna 2016.  U okviru Tjedna Centra za e-učenje organiziramo niz događanja kako bi nastavnicima pomogli da steknu nova znanja u području e-učenja, da usavrše nastavničke kompetencije te pronađu najbolji način kako integrirati tehnologije e-učenja u obrazovni proces.

Za pregledavanje su dostupne prezentacije, galerija fotografija i snimka okruglog stola.

 


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.