Održan prvi niz webinara u sklopu aktivnosti „Training-the-Trainers“ projekta NI4OS-Europe

26. 2. 2020.

Prvi niz webinara na temu FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) principaU sklopu projekta NI4OS-Europe, na kojem Srce sudjeluje kao jedan od partnera, 19. i 20. veljače 2020. održan je prvi niz webinara na temu FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) principa. Webinari su bili namijenjeni obuci predavača koji će su sklopu projekta educirati znanstvenu i istraživačku zajednicu o FAIR principima te kako ih primijeniti na vlastite istraživačke podatke. Glavni cilj webinara bio je pružiti projektnim partnerima uvid u dostupne alate i metode edukacije te kako na kvalitetan i zanimljiv način prenijeti znanja o FAIR principima i podacima.

Stručnjaci sa Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skoplju, Sveučilišta u Debrecena i Data Archiving and Networked Services iz Nizozemske tijekom webinara upoznali su sudionike s FAIR principima te dostupnim alatima i platformama koje se mogu koristiti tijekom izrade edukativnih materijala i radionica na temu FAIR podataka.

Tema prvog webinara bila je 3P - principi, procedure i platforme. Sudionici su upoznati s metodologijom, načinima i principima učenja koji se odnose na cjeloživotno učenjem i usavršavanje odraslih polaznika.

Drugi webinar bio je posvećen temi FAIR podaci i principi. Sudionici su dobili korisne informacije o tome kako organizirati kvalitetnu radionicu na temu FAIR podataka, pružen je pregled tema koje se mogu obraditi tijekom radionica, a vezane su uz FAIR podatke i principe, te je prezentiran niz primjera postojećih, gotovih edukativnih materijala koji su javno dostupni za korištenje.

Treći webinar nosio je naziv FAIR train the trainers. Webinar je pružio čitav niz praktičnih primjera i alata koji su dostupni za korištenje koje predavači mogu uključiti u svoje radionice. Dio webinara bio je posvećen izlaganju o tzv. icebreaker-ima odnosno raznovrsnim aktivnosti kojima se može započeti radionica, a svrha im je potaknuti sudionike na međusobnu interakciju i komunikaciju te sadržaj radionice učiniti dinamičnijim. Prikazan je niz alata koji se mogu koristiti za razvoj i osmišljavanje radionica na temu FAIR podataka i principa, poput platformi za izradu plana uspravljanja istraživačkim podacima (Data Management Plan, DMP), alata za anonimizaciju podataka, repozitorija za pohranu istraživačkih podataka, alata za izradu metapodatkovnog opisa, te alata za provjeru u kolikoj mjeri su podaci FAIR i sl.

Više o projektu možete pronaći na službenim stranicama NI4OS-Europe i na stranicama Srca o NI4OS-u.


Izdvojena događanja Srca

lip 28

Ako se želite upoznati s naprednim mogućnostima rada u programu Excel i unaprijediti svoje znanje o proračunskim tablicama, prijavite se na tečaj koji će se održati u online okruženju, uz vodstvo predavača. Tečaj započinje u utorak, 28. lipnja 2022., u 16:30 sati. Prijave su u tijeku.

srp 04

Webinar "Registracije v4 sučelja u OpenAIRE-u za urednike repozitorija u sustavu Dabarodržat će se 4. srpnja 2022. od 10 do 10:45 sati.