Održan Sveučilišni dan e-učenja i obilježena 14. obljetnica Centra za e-učenje

10. 12. 2021.

Putem sustava za webinare Srca, 9. prosinca 2021. virtualno je održan Sveučilišni dan e-učenja i obilježena 14. godišnjica Centra za e-učenje.

Dan e-učenja događanje je Srca koje se tradicionalno održava s namjerom da se akademskoj zajednici, prvenstveno nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, pruži mogućnost razmjene iskustava i stjecanja novih spoznaja o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu.

Na početku događanja ravnatelj Srca Ivan Marić pozdravio je sudionike, nakon čega je slijedila prezentacija obrazovnih aktivnosti Srca.

Studenti i nastava u pandemiji“ naziv je panela na kojem se sa studentima, nastavnicima i čelnicima ustanova raspravljalo o tome kako su se studenti snašli u nastavi tijekom pandemije, o njihovim iskustvima te prednostima i nedostacima primjene digitalnih tehnologija u obrazovanju. Raspravljalo se i o tome koliko su digitalne tehnologije utjecale na njihov način učenja i sudjelovanja u nastavi te nedostaje li im učionička nastava i odlazak na fakultet. Na početku panela, kao uvod u raspravu, predstavljeni su rezultati istraživanja koje je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje o učincima pandemije bolesti COVID-19 na iskustvo studiranja.

Panelisti su bili sa Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Marina Ajduković s Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, dekanica Fakulteta organizacije i informatike, prof. dr. sc. Tomislav Rolich, prodekan za nastavu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, dr. sc. Daniel Domović, poslijedoktorand Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Luka Cavaliere Lokas, predsjednik Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Anton Novaković, student 4. godine Stomatološkog fakulteta i Korina Srpak, studentica 2. godine Medicinskog fakulteta.

Sudionici panela smatrali su da rezultati istraživanja dobro oslikavaju situaciju u nastavi i potvrđuju da je pandemija uzrokovala visoku razinu stresa i brojne prilagodbe na što ukazuje i podatak kako 52 % studenata svoje mentalno zdravlje doživljava lošijim ili puno lošijim u odnosu na razdoblje prije pandemije jer im nedostaje socijalni kontakt s drugim studentima, ali i mogućnost veće interakcije s nastavnicima.

Unatoč tome, mogućnost prilagodbe i integriranja kod mladih je bolja. Međutim 64 % studenata ne zna postoji li dostupna usluga psihološke pomoći na njihovom visokom učilištu, dok je 16 % studenata reklo da ne postoji.

Zaključeno je da je potrebno pojačati dostupnost i vidljivost psiholoških savjetovališta kao i donijeti nacionalnu strategiju za zaštitu mentalnog zdravlja. Nastavnicima je nužno osigurati kontinuiranu podršku i edukaciju ne samo u radu s digitalnim tehnologijama nego i u njihovoj implementaciji u nastavu na pravilan i kvalitetan način.

Panelisti smatraju da je povratak na čistu učioničku nastavu nemoguć je jer je potrebno ići u skladu s vremenom u kojem živimo i iskoristiti naučeno u krizi, kao i prilagoditi nastavu potrebama današnjeg društva i digitalnog doba.

Nakon okruglog stola odabranim e-kolegijem kao primjerom dobre prakse i svojim načinom implementacije e-učenja predstavila su se četiri fakulteta; Pravni fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Geodetski fakultet.

Ovom prilikom i Centar za e-učenje Srca obilježio je svoju četrnaestu obljetnicu djelovanja u pružanju kontinuirane podrške visokoškolskim ustanovama, nastavnicima i studentima u području e-učenja.

Centar za e-učenje je nacionalni centar za ustanove u sustavu visokog obrazovanja. Na sustavu Merlin samo za ovu akademsku godinu otvoreno je više od 27.000 e-kolegija, a sustav koristi preko 9.500 nastavnika i više od 83.000 studenta s 94 ustanove iz sustava visokog obrazovanja.

Više informacija o događanju, dostupno je u Pressroomu.

Dan e-ucenja 2021

Dan e-ucenja 2021panel

 


Izdvojena događanja Srca

Ožu 28

Srce od 28. do 30. ožujka 2023. organizira stručnu konferenciju Srce DEI 2023, ujedno i završnu konferenciju nacionalnog strateškog projekta HR-ZOO. 

lip 01

U lipnju 2023. organiziramo nacionalnu konferenciju korisnika sustava za e-učenje Moodle.

ruj 01

U rujnu/listopadu 2023. održavamo Tjedan Centra za e-učenje - niz radionica i tečajeva za nastavnike.

lis 01

Međunarodni Tjedan otvorenog pristupa (Open Access Week) ove godine obilježava se u listopadu 2023.

pro 07

Ove godine 7. prosinca obilježavamo Dan e-učenja.