Održan treći webinar na temu „Istraživački podaci – što s njima?“

29. 6. 2020.

Treći po redu RDA webinar „Istraživački podaci – što s njima?“ okupio je 57 polaznika. Događanje se održalo u sklopu projekta RDA Europe 4.0 (Research Data Alliance) u suradnji Srca s nacionalnim OpenAIRE helpdeskom. U organizaciju i pripremu webinara bile su uključene sljedeće ustanove: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Institut Ruđer Bošković, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Sveučilišna knjižnica u Splitu, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek te Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Gostujući izlagač bio je dr. sc. Ivan Buljan s Medicinskog fakulteta u Splitu koji je polaznicima demonstrirao unos skupa podataka u institucijski repozitorij Medicinskog fakulteta u Splitu. Demonstraciju je proveo na vlastitim istraživačkim podacima te objasnio sve potrebne korake i nedoumice vezane za unos skupa podataka.

Drugi dio webinara bio je posvećen upravljanju, izvještavanju i nadzoru nad institucijskim repozitorijem putem OpenAIRE nadzorne ploče koju su predstavili izv. prof. Jadranka Stojanovski i Alen Vodopijevec s Instituta Ruđer Bošković. Okupljenima su prikazali funkcionalnosti nadzorne ploče za upravitelje repozitorija, istraživačke zajednice i financijere znanstvenih istraživanja.

Više o hrvatskom RDA čvoru moguće je vidjeti na stranicama Srca, a učlanjenje u grupu "RDA in Croatia" može se ostvariti na RDA stranicama.

nadzorna ploča OpenAIRE-a

Slika: nadzorna ploča OpenAIRE-a

sučelje za unos skupa podataka u repozitoriji u Dabru

Slika: sučelje za unos skupa podataka u repozitoriji u Dabru 


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.