Održana je druga sjednica Vijeća za HR-OOZ

4. 1. 2022.

2. prosinca 2021. održana je druga sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ). U sklopu sjednice predsjednik Vijeća i ravnatelj Srca, Ivan Marić, izvijestio je Vijeće o statusu Inicijative za HR-OOZ, predstavio nove ustanove - članice Inicijative, pružio pregled održanih sastanaka i promotivnih aktivnosti u sklopu kojih je Inicijativa predstavljena široj javnosti.

Nakon toga su voditelji radnih skupina predstavili rezultate svoga rada i buduće planove. Voditelji Radne skupine za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti, dr. sc. Bojan Macan s Instituta Ruđer Bošković i izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izvijestili su Vijeće o izradi Nacrta prijedloga odredbi o otvorenoj znanosti za novi Zakon o znanosti i visokom obrazovanju.

Voditelji Radne skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a, Draženko Celjak iz Sveučilišnog računskog centra (Srce) Sveučilišta u Zagrebu i Karolina Holub iz Nacionalne i Sveučilišne knjižnice u Zagrebu izvijestili su Vijeće o definiranju kriterija za uvrštavanje usluga u HR-OOZ katalog te statusu izrade Pravilnika HR-OOZ-a.

Sljedeća sjednica Vijeća Inicijative za HR-OOZ održat će se 10. ožujka 2022.

Zapisnik te prezentacije sa sjednice možete pronaći na javnim wiki stranicama Inicijative za HR-OOZ.

Više o Inicijativi za HR-OOZ, kriterijima za pristupanje i njezinim trenutnim članicama može se pronaći na web stranicama Inicijative HR-OOZ.

Vizualni identitet HR-OOZ


Izdvojena događanja Srca

Ožu 28

Srce od 28. do 30. ožujka 2023. organizira stručnu konferenciju Srce DEI 2023, ujedno i završnu konferenciju nacionalnog strateškog projekta HR-ZOO. 

lip 01

U lipnju 2023. organiziramo nacionalnu konferenciju korisnika sustava za e-učenje Moodle.

ruj 01

U rujnu/listopadu 2023. održavamo Tjedan Centra za e-učenje - niz radionica i tečajeva za nastavnike.

lis 01

Međunarodni Tjedan otvorenog pristupa (Open Access Week) ove godine obilježava se u listopadu 2023.

pro 07

Ove godine 7. prosinca obilježavamo Dan e-učenja.