Održana šesta sjednica Savjeta CRO NGI

10. 1. 2012.

U Srcu je 21. studenog 2011. godine održana šesta sjednica Savjeta CRO NGI.

Sjednici su prisustvovali:

    akademik, prof. dr. sc. Leo Budin, predsjednik Savjeta,
    dr. sc. Zoran Bekić, član Savjeta,
    prof. dr. sc. Ivica Kožar, član Savjeta,
    prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, član Savjeta
    akademik, prof. dr. sc. Vladimir Paar, član Savjeta,
    prof. dr. sc. Karolj Skala, član Savjeta,
    Ružica Vučić, član Savjeta,
    Ivan Marić, predstavnik CRO NGI u međunarodnim aktivnostima,
    Dobriša Dobrenić, voditelj CRO NGI.

Ispričao se prof. dr. sc. Goran Martinović, član Savjeta,
te izostao Igor Lučić, član Savjeta.

Sjednica je održana prema dnevnom redu:

 1. Pregled stanja CRO NGI
 2. Pregled međunarodnih aktivnosti CRO NGI
 3. Rasprava o scenarijima plana rada CRO NGI za 2012. godinu
 4. Razno.

Od naglasaka ističemo:

 1. Pregled stanja CRO NGI
  • U 2011. godini, isto kao ni 2010. godine, nisu dobivena sredstva za širenje ni održavanje infrastrukture CRO NGI, uključujući i sredstva za potrebe projekta EGI, te nije bilo zahvata na infrastrukturi. 1. studenog 2011. godine CRO NGI, zajedno sa sredstvima uključenima u projekt EGI, ukupno raspolaže s 1112 procesorskih jezgri i 54,6 TB podatkovnog prostora, raspoređenih na 8 grid sjedišta u 5 ustanova, uz središnje poslužitelje na Srcu. Većina tih sredstava nabavljena je u godinama 2007.-2009., što znači da se nalazi pred krajem razdoblja svojeg optimalnog iskorištenja u grid okolini (3-5 godina, ovisno o tome radi li se o HPC sredstvima ili poslužiteljima opće namjene upotrijebljenima u okolini za obradu paralelnih poslova).
   CRO NGI je uređena produkcijska okolina, infrastruktura je pouzdana, međutim zbog omogućavanja pristupa korisnika novim tehnologijama i resursima, što je nužno za znanost, očita je potreba za stalnim obnavljanjem, ali i znatno većim širenjem infrastrukture.

   

 2. Pregled međunarodnih aktivnosti CRO NGI

  • Srce je nastavilo aktivnosti predstavljanja CRO NGI u međunarodnim grid tijelima i projektima:
   • European Policy Management Authority for Grid Authentication (EUGridPMA).
   • Stichting European Grid Initiative (The European Grid Initiative Foundation, abbreviated as: EGI.eu)
   • European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE).

   

 3. Rasprava o scenarijima plana rada CRO NGI za 2012. godinu

  • U trenutku uspostave CRO NGI zacrtan je početni plan izgradnje prihvaćen od Savjeta CRO NGI u 2008. godini. Taj početni plan zbog nedostatka financijskih sredstava do danas nije ni djelomice ostvaren. Uvažavajući sadašnje i buduće potrebe korisnika te današnje stanje tehnologija i tržišta, procjenjujemo da bi trebalo početni plan promijeniti u smislu proširenja na 5 postojećih grid sjedišta u CRO NGI, s ukupnim kapacitetima:
  • računalna sredstva:
   • oko 3.000 procesorskih jezgri
  • podatkovna sredstva:
   • oko 500 TB podatkovnog prostora
  • infrastruktura sjedišta nužna za ispravan rad računalnih i podatkovnih sredstava
   • komunikacijski ormari za smještaj opreme
   • odgovarajuće hlađenje opreme
   • odgovarajuće neprekidno električno napajanje (UPS, agregat).

  Za njegovo ostvarivanje tijekom 2012. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa bi trebalo osigurati oko 13 mil. kuna (detaljni izračun poslan je elektronički po završenoj sjednici). U svrhu uređenja infrastrukture nužne za ispravan rad sredstava predviđeno je od gornjih 13 mil. kn ukupno 5 mil. kn, no konkretna raspodjela troškova, kao i nabavljenih sredstava ovisit će o analizi mogućnosti i spremnosti svakog od grid sjedišta za njen prihvat. Kao i dosad, materijalne troškove potrebne za rad grid sjedišta, poput potrošene električne energije, snosila bi ustanova partner CRO NGI koja udomljuje grid sjedište.

  • Kao stručnu potporu sustavu potrebno je osigurati ljudske resurse na razini 3 puna radna vremena, što podrazumijeva osiguravanje sredstava za zapošljavanje u Srcu 1 dodatne osobe za rad na poslovima vezanim uz CRO NGI.
  • U svrhu poticanja razvoja i korištenja grid aplikacija, odnosno prilagodbe postojećih algoritama i programskih rješenja grid okolini, predlaže se sufinanciranje razvoja grid aplikacija kroz provedbu natječaja za takve projekte, a temeljem kriterija koje će definirati Savjet CRO NGI. Dodatno je zaključeno da se do donošenja nacionalnog modela upravljanja istraživačkim infrastrukturama pruži potpora radu virtualnih kompetencijskih centara, o čemu će Savjet prethodno donijeti kriterije i uvjete za dodjelu sredstava. Za te dvije aktivnosti tražit će se financijska sredstva u iznosu od 2 mil. kn.
  • Ukupno je za potrebe sudjelovanja CRO NGI u međunarodnim tijelima i projektima, odnosno osiguravanje preuzetih obveza potrebno u 2012. godini osigurati financijska sredstva u iznosu od 2 mil. kn za:
   • članarinu CRO NGI u EGI.eu
   • opremu potrebnu za 3 hrvatska grid sjedišta (FESB, IRB, Srce) priključena u europski grid sustav (jednokratna investicija za cijelo vrijeme
   • trajanja EGI-InSPIRE)
   • ljudske resurse za održavanje opreme u EGI-InSPIRE
   • sudjelovanje u istraživačkim aktivnostima EGI-InSPIRE (34% na teret MZOŠ, 34% na teret Srca)
   • službene putove.
  • Nakon ukidanja posebne aktivnosti i kapitalnog projekta vezanih neposredno za CRO NGI, počevši od 2009. godine CRO NGI se financira iz sredstava za redovnu djelatnost Srca, a koja se osiguravaju u Državnom proračunu RH. Takav oblik financiranja pokazao se kao netransparentan te se predlaže ponovno izdvajanje CRO NGI kao posebne aktivnosti i kapitalnog projekta.

   

 4. Razno

  • Financijska sredstva za nabavu grafičkih procesora (graphics processing units; GPU) za potrebe CRO NGI tražena su preko EU programa Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). Cilj podnesenog IPA projekta "Providing GPU computing resources for SME and research organizations through Croatian national grid infrastructure" je korisnicima CRO NGI, kao i zainteresiranim gospodarskim subjektima, ponuditi novu računalnu paradigmu korištenja GPU kao HPC sredstava. Rezultat projekta bila bi istražena uporaba GPU u okruženju HPC, i na tom temelju u okviru CRO NGI uspostavljena dva GPU klastera spremna za produkcijski rad. Prihvaćanje projekta je pred završetkom te se očekuje raspisivanje natječaja za nabavu GPU opreme u iznosu od 100.000 eura.

Izdvojena događanja Srca

svi 11

Ovladajte naprednom administracijom Linux poslužitelja. Tečaj Linux akademije počinje 11. 5. 2020. u 17 sati. Prijave su u tijeku.