Okrugli stol Autorsko pravo u e-obrazovanju

18. 9. 2016.

Okrugli stol na temu autorskog prava u e-obrazovanju održat će se u srijedu, 28. rujna 2016. s početkom u 11 sati u Sveučilišnom računskom centru Srce. Cilj okruglog stola je pružiti informacije i raspraviti pitanja intelektualnog vlasništva u e-obrazovanju s posebnim naglaskom na pitanja korištenja i raspolaganja autorskim pravom u e-obrazovanju.

Uvodničari okruglog

  • Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu
  • Prof. dr. sc. Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc. dr. sc. Romana Matanovac-Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc. dr. sc. Tihomir Katulić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Okrugli stol održava se u okviru Tjedna Centra za e-učenje Srca koji se održava od 21. do 31. rujna 2016.  U okviru Tjedna Centra za e-učenje organiziramo niz događanja kako bi nastavnicima pomogli da steknu nova znanja u području e-učenja, da usavrše nastavničke kompetencije te pronađu najbolji način kako integrirati tehnologije e-učenja u obrazovni proces.

Za prisustvovanje okruglom stolu nije potrebna prethodna prijava. Okrugli stol moguće je pratiti i putem sustava za webinare na adresi https://connect.srce.hr/ceu/.

 


Izdvojena događanja Srca

pro 07

Ove godine 7. prosinca obilježavamo Dan e-učenja.