Okrugli stol na temu novih tehnologija u obrazovanju

24. 9. 2018.

U srijedu, 26. rujna 2018. s početkom u 10 sati u Srcu će se održati okrugli stol na temu „Strateškog odlučivanja u visokom obrazovanju – implementacija otvorenog učenja i učenja na daljinu“. Okrugli stol organiziraju Srce i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u okviru Tjedna Centra za e-učenje Srca.

Cilj okruglog stola je raspraviti o važnosti strateškog planiranja i odlučivanja o primjeni novih tehnologija u visokom obrazovanju u cilju njegovog unaprjeđenja, boljih postizanja ishoda učenja te stjecanja kompetencija i vještina studenata potrebnih za tržište rada. Na okruglom stolu bit će predstavljeni rezultati projekta Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju - primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu (Higher Decision) koji vodi prof.dr.sc. Blaženka Divjak s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Koliko je važno da se takve promjene u sustavu visokog obrazovanja odvijaju top-down pristupom, odnosno da je implementacija e-učenja dio strategije ustanove, te kakvo je stanje implementacije e-učenja na visokim učilištima u Hrvatskoj predstavit će se kroz rezultate projekta Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju - primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu (Higher Decision) koji vodi prof. dr. sc. Blaženka Divjak s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Na okruglom stolu raspravljat će se:

  • jesu li i na koji način ustanove u sustavu visokog obrazovana započele sustavnu implementaciju e-učenja i koji su rezultati?
  • kako se donose odluke u visokom obrazovanju, koje su specifične karakteristike odlučivanja, načini odlučivanja, odluke koje se donose, koja su ograničenja?
  • koliko ustanova u sustavu visokog obrazovanja ima strategiju e-učenja i kako je osigurana sustavnost provođenja?
  • treba li implementacija novih tehnologija biti strateška odluka ustanove, resornog ministarstva ili države, ako da, koliko se provodi Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije u praksi na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja?
  • što je sve potrebno za sustavnu i uspješnu implementaciju novih tehnologija u obrazovni proces?
  • treba li nas brinuti što smo sve manje konkurentni u Europi i svijetu (gledajući broj online studija, te broj stranih studenata, virtualnu mobilnost na nacionalnoj i međunarodnoj razini)?
  • u što treba ulagati novac – u infrastrukturu, u kurikulume ili ljude?

Okrugli stol moći će se pratiti i online putem sustava za webinare. Više o okruglom stolu možete pročitati na stranicama Centra za e-učenje.

 


Izdvojena događanja Srca

kol 24

Ako se želite naučiti služiti programom PowerPoint pomoću kojeg možete izrađivati elektroničke prezentacije na svom računalu, prijavite se na vikend tečaj koji započinje u subotu, 24. 8. 2019. u  9:00 sati. Prijave su u tijeku!

ruj 23

Želite li naučiti služiti se programom Access i kreirati baze podataka? Prijavite se na tečaj koji će započeti u ponedjeljak, 23. 9. 2019., u 17:30 sati. Prijave su u tijeku.

ruj 24

Steknite znanja i vještine potrebne za administraciju operacijskih sustava Windows ili Linux. Prijave za novi ciklus koji počinje 24. 9. 2019. su u tijeku.

lis 14

Steknite znanja potrebna za administaciju operacijskog sustava Linux. Tečaj počinje 14. 10. 2019. u 9 sati. Prijave su u tijeku.