Online izvještaj o korištenju računalnog klastera Isabella

4. 2. 2022.

Srce, kao središte nacionalne e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja, pouzdan je partner koji vodi brigu o nacionalnoj e-infrastrukturi te pruža savjetodavnu, tehničku i korisničku podršku zajednici u procesima obrazovanja i istraživanja, ali i u provođenju niza poslovnih aktivnosti na ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Svoje sustave i digitalne usluge Srce izgrađuje u skladu s potrebama zajednice, a kako se većina usluga financira u okviru redovne djelatnosti Srca iz državnog proračuna, te su usluge dostupne za korištenje bez naknade. Zbog toga se velika pažnja posvećuje transparentnom korištenju javno dostupnih resursa izgrađenih iz javnih izvora i kontinuiranom informiranju zajednice o resursima koji su joj dani na raspolaganje. Potvrda je ovog pristupa izrada sustava za izvještavanje o korištenju računalnog klastera Isabella.

Godišnji izvještaj o korištenju računalnog klastera Isabella sadrži:

  • pregled pokazatelja organiziranih prema zasebnim kategorijama koji daju informacije o iskorištenosti računalnog klastera Isabella tijekom godine za koju se izvještaj odnosi,
  • pregled informacija prema ustanovama s analizom po broju projekata, broju korisnika te udjelu vremena računanja,
  • prikaz podataka po projektima koji su podijeljeni u 3 kategorije: Istraživački projekti, Završni rad / Disertacija i Praktična nastava,
  • podatke o ukupnoj iskorištenosti resursa koji donose informacije o ukupnoj mjesečnoj ili godišnjoj potrošnji računalnog klastera Isabella,
  • rang liste projekata prema kriterijima: najviše podnesenih poslova, vremenu trajanja poslova, broju najviše dodijeljenih jezgara te najviše CPU sati iskorištenih po jednom poslu.

Godišnji izvještaj o korištenju računalnog klastera Isabella za 2021. godinu donosi detaljan pregled za 2021. godinu u kojoj su resurse računalnog klastera Isabella koristile 23 aktivne ustanove, 154 aktivnih korisnika na ukupno 107 aktivnih projekata koji su rezultirali s 55 objavljenih radova. Tijekom 2021. godine Institut Ruđer Bošković, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu prednjačili su po ukupnoj iskorištenosti procesorskih resursa. Detaljni pregledi za ranije godine dostupni su u izvještajima za 2020. godinu i 2019. godinu.  

Godišnji izvještaj o korištenju računalnog klastera Isabella

 

 

 


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.