Otvoreno 2000+ e-kolegija na sustavu za e-učenje Merlin

29. 9. 2014.

U listopad 2014., odnosno novu ak. godinu, ulazimo s 2000+ e-kolegija na sustavu za e-učenje Merlin. Akademsku godinu 2013./2014. završili smo s 1900 e-kolegija na sustavu, a već sada na samom početku nove ak. godine premašili smo brojku od 2000 e-kolegija. Ako pogledamo još malo u prošlost, odnosno u prijašnje ak. godine, brojke su sljedeće: u ak. godini 2010./2011. imali smo 480 e-kolegija, u 2011.2012. 811, a u 2012./2013. 1196 e-kolegija. Trenutno se na sustavu Merlin osim e-kolegija Sveučilišta u Zagrebu nalaze i e-kolegiji Sveučilišta u Dubrovniku, Zadru, Osijeku i Rijeci te drugih visokoškolskih ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti.  Sustav za e-učenje Merlin uspostavljen je 2007. godine i kontinuirano se razvija i nadograđuje. Sustav Merlin trenutno koristi inačicu sustava Moodle 2.7, a čini virtualno okruženje za e-učenje koje se sastoji od sustava za webinare i sustava za e-portfolio te je povezan sa sustavom ISVU. Osim toga Centar za e-učenje Srca organizira kvalitetnu i sustavnu podršku korisnicima. Upravo je u tijeku i Tjedan CEU u okviru kojega je organizirano niz radionica i tečajeva na temu e-učenja.

Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.