Otvoreno savjetovanje o strateškoj agendi EOSC-a za istraživanje i inovacije (SRIA)

6. 8. 2020.

Izvršni odbor Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC) pokrenuo je otvoreno savjetovanje o strateškoj agendi EOSC-a za istraživanje i inovacije (engl. Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA). SRIA pruža opće smjernice za donošenje radnih programa za EOSC u novom programu Obzor Europa, a do 31. kolovoza 2020. godine je moguće uključiti se u savjetovanje i dati doprinos budućnosti EOSC-a.  

Sve organizacije koje su iskazale interes za EOSC (istraživačke infrastrukture, sveučilišta, istraživači, industrija, nacionalne i međunarodne inicijative, donositelji politika, znanstvenici i drugi zainteresirani dionici) pozvane su da se uključe u savjetovanje. Ono se provodi putem online upitnika u kojem sudionici mogu dati mišljenje o temama kao što su vodeća načela, područja djelovanja i prioriteti EOSC-a. Navedeno se odnosi i na nagrađivanje praksi i vještina otvorene znanosti; standarde, alate i usluge traženja, pristupa i ponovnog korištenja rezultata; te zajedničku i udruženu infrastrukturu koja omogućava otvoreno dijeljenje znanstvenih rezultata.

Prije popunjavanja upitnika, sudionicima se savjetuje da prouče konzultacijski dokument SRIA, koji daje opći okvir i pruža ključne informacije o procesu savjetovanja. Više informacija o SRIA pruža webinar pod nazivom „Open consultation for EOSC Strategic Research and Innovation Agenda“ održan 28. srpnja 2020. godine u kojem je predstavljena SRIA i njeni prioriteti za financiranje u programu Obzor Europa te je dan pregled konzultacijskog dokumenta SRIA.

Naslovnica dokumenta SRIA


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.