Preporuke Srca vezano uz on-line nastavu

11. 3. 2020.

U kontekstu trenutne epidemiološke situacije Srce je na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja pripremilo niz preporuka vezano uz mogućnosti organizacije obrazovnog procesa na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije: Preporuke visokim učilištima vezano uz organizaciju obrazovnog procesa na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije (PDF, 376 KB).

Svrha dokumenta je prvenstveno pomoći visokim učilištima kod donošenja odluka i privremenih mjera u posebnim uvjetima u kojima bi se mogli naći. Većina preporuka je ipak primjenjiva i u slučaju da visoko učilište dugoročno planira uvođenje elemenata on-line nastave.

Vjerujemo da većina od ovih preporuka već i sada predstavlja dobru praksu visokih učilišta u RH. Sigurno da postoji i čitav niz drugih mogućnosti i preporuka koje visoka učilišta imaju ili mogu uvažiti. Međusobna razmjena iskustava i dobrih praksi također može biti od pomoći, pa će Srce raditi na uspostavi nacionalne platforme za razmjenu takvih iskustava i dobrih praksi na razini osoba zaduženih za e-učenje ili nastavni proces na visokim učilištima.

U slučaju potrebe za dodatnim tumačenjima ili podrškom, molimo vas da se obratite Centru za e-učenje Srca ili izravno timu pojedine usluge Srca putem objavljenih kontakt podataka usluge.


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.