Preseljeno računalno-komunikacijsko čvorište kampusa Borongaj

2. 10. 2015.

U lipnju 2015. godine započeta je obnova novog prostora Srca u objektu 210 na kampusu Borongaj. Nakon dovršetka radova i zadovoljenih osnovnih tehničkih uvjeta za smještaj postojeće komunikacijske opreme računalno-komunikacijskog čvorišta Kampusa, 5. rujna 2015. obavljeno je preseljenje čvorišta sa dotadašnje lokacije u objektu 71 u nove prostorije objekta 210.

Uređenjem prostora u objektu 210 stvoreni su temelji za uspostavu pričuvnog (sekundarnog) podatkovnog centra Srca - Srce2, a koji je preduvjet za redundanciju (osiguravanje kontinuiteta poslovanja u incidentnim situacijama) svih ključnih servisa Srca. Očekuje se da će instalacija nove opreme koja se nabavlja za pričuvnu lokaciju i prilagodbe koje je  potrebno provesti na mnogobrojnim informacijskim sustavima i aplikacijama Srca biti dovršeni do kraja prve polovice 2016. godine.

novo računalno-komunikacijsko čvorište Kampusa

Izdvojena događanja Srca

Ožu 28

Srce od 28. do 30. ožujka 2023. organizira stručnu konferenciju Srce DEI 2023, ujedno i završnu konferenciju nacionalnog strateškog projekta HR-ZOO. 

lip 01

U lipnju 2023. organiziramo nacionalnu konferenciju korisnika sustava za e-učenje Moodle.

ruj 01

U rujnu/listopadu 2023. održavamo Tjedan Centra za e-učenje - niz radionica i tečajeva za nastavnike.

lis 01

Međunarodni Tjedan otvorenog pristupa (Open Access Week) ove godine obilježava se u listopadu 2023.

pro 07

Ove godine 7. prosinca obilježavamo Dan e-učenja.