Pristup usluzi MojOblak korištenjem preglednika Chrome i Firefox

23. 3. 2018.

Korisnici koji trenutno pristupaju usluzi MojOblak korištenjem preglednika Chrome i Firefox trenutno dobivaju upozorenje "The site ahead may contain harmful programs".

Upozorenje se javlja jer je jedan od korisnika usluge MojOblak javno podijelio nesiguran sadržaj koji je Google indeksirao i počeo upozoravati sve korisnike koji pristupaju usluzi MojOblak.

Nesigurni sadržaj je uklonjen i Google je o tome obaviješten, no do uklanjanja upozorenja može proći i do 72 sata.

Korisnici u međuvremenu mogu nastaviti sigurno koristiti uslugu MojOblak tako da izaberu opcije "See details" i "Ignore the risk".


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.