Procesi integracije servisa i repozitorija u sklopu projekta NI4OS-Europe

8. 6. 2020.

U sklopu projekta NI4OS-Europe 3. i 4. lipnja 2020. održan je niz webinara pod nazivom On-boarding na kojem su sudjelovala četiri buduća trenera iz Srca.

Tijekom dvodnevnog webinara polaznicima su predstavljene NI4OS-Europe procedure za integraciju (engl. on-boarding) servisa i repozitorija, upravljanje resursima te predprodukcijsko okruženje kao važni preduvjeti za uspješnu integraciju u EOSC čiji je cilj podržati koordinaciju, konvergenciju i federaciju nacionalnih i / ili tematskih inicijativa za otvorene istraživačke podatke. Postupak integracije važan je dio projekta NI4OS-Europe iz razloga što će se putem njega verificirati svi servisi i repozitoriji kako bi bili usklađeni s EOSC procedurama i pravilima.

Na prvom webinaru polaznici su upoznati s on-bording procedurama za generičke i tematske servise te repozitorije koji će se uključiti u EOSC.

Na drugom webinaru polaznici su upoznati s Agorom, alatom za upravljanje resursima putem kojeg će se pratiti integracija servisa. Nadalje, predstavljeni su svi potrebni preduvjeti i koraci koje je potrebno izvršiti za prijavu u OpenAIRE kako bi repozitoriji bili uspješno integrirani u EOSC.

Treći webinar bavio se temama predprodukcijskog okruženja koje se odnosi na komponentu AAI identifikacije, nadzora procesa integracije te pružanja informacija o uporabi i korištenju servisa.

Više o projektu NI4OS-Europe možete pronaći na stranicama projekta NI4OS-Europe i stranicama NI4OS-Europe na webu Srca.

logotip NI4OS Europe


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.