Projekti razvoja e-kolegija – novi ciklus

16. 10. 2012.

Objavljen je novi poziv na suradnju i dostavljanje prijedloga za Projekte razvoja e-kolegija.
Poziv je objavljen u okviru Tjedna Centra za e-učenje kao još jedna aktivnost kojom se želi pružiti podrška nastavnicima u primjeni tehnologija e-učenja u nastavi.
Pravo na sudjelovanje imaju svi nastavnici koji su navedeni kao nositelji kolegija u Redu predavanja Sveučilišta u Zagrebu.
Više o ovoj usluzi i načinu prijave pročitajte na stranicama Projekata razvoja e-kolegija.

Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.