Proširenje pokrivenosti bežičnom mrežom Sveučilišta u Zagrebu - UNIZG-WLAN

18. 8. 2014.

Srce je u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu uspješno realiziralo projekt kojim je proširena pokrivenost bežičnom mrežom na postojećim i novim lokacijama sastavnica Sveučilišta koje su dio sveučilišne bežične mreže UNIZG-WLAN, ali i paneuropske mreže eduroam. U sklopu projekta proširena je pokrivenost na 23 postojeće lokacije dok je na 22 lokacije uspostavljena pokrivenost bežičnom mrežom. Nove lokacije na kojima je uspostavljena bežična pokrivenost su sljedeće:

 • Akademija dramske umjetnosti, Trg maršala Tita 5
 • Akademija dramske umjetnosti, Petrinjska 7
 • Akademija likovnih umjetnosti, Jabukovac 10
 • Akademija likovnih umjetnosti, Zamenhoffova 14
 • Akademija likovnih umjetnosti, Zagorska 16
 • Farmaceutsko - biokemijski fakultet, Marulićev trg 20
 • Katolički bogoslovni fakultet, Voćarska 106
 • Pravni fakultet, Gundulićeva 10
 • Pravni fakultet, Tkalčićeva 48-50
 • Prehrambeno - biotehnološki fakultet, Kačićeva 23
 • Prehrambeno - biotehnološki fakultet, Jagićeva 31
 • Prehrambeno - biotehnološki fakultet, Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Kršnjavoga 25
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Geološki odsjek, Horvatovac 102a
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Biološki odsjek, Marulićev trg 20/2
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Biološki odsjek, Marulićev trg 9a
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Biološki odsjek, Horvatovac 102a
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Geofizički odsjek, Horvatovac 95
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Geografski odsjek, Marulićev trg 19
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Kemijski odsjek, Horvatovac 102a
 • Tekstilno - tehnološki fakultet, Pierottijeva 6
 • Tekstilno - tehnološki fakultet, Savska 16

Bežična mreža Sveučilišta u Zagrebu sada je dostupna na 59 različitih lokacija, a detaljan popis svih lokacija dostupan je na adresi http://wlan.unizg.hr/karta-pokrivenosti/

Izdvojena događanja Srca

svi 11

Ovladajte naprednom administracijom Linux poslužitelja. Tečaj Linux akademije počinje 11. 5. 2020. u 17 sati. Prijave su u tijeku.