Rezultati ankete o primjeni otvorenih obrazovnih sadržaja među nastavnicima

29. 8. 2019.

Srce u svom radu potiče i promiče otvoreni pristup i otvoreno obrazovanje te kontinuirano objavljuje sve aktivnosti na web-stranici Otvoreni pristup i otvoreni obrazovni sadržaji.

Ovaj put donosimo rezultate ankete provedene među nastavnicima u Republici Hrvatskoj vezano uz načine učenja nastavnika te primjeni otvorenih obrazovnih sadržaja u procesu pripreme i održavanja nastave.

Proces anketiranja se sastojao od dva dijela: provođenja online anketnog upitnika i razgovora s nastavnicima koji su u anketnom upitniku iskazali spremnost za sudjelovanje u ovom dijelu. Poziv za sudjelovanje upućen je nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih, no anketni je upitnik privukao pažnju i nastavnika iz ostalih razina obrazovanja, prvenstveno nastavnika iz strukovnih škola. Anketiranje je provedeno u razdoblju od 5. studenog 2018. godine do 12. ožujka 2019. godine.

Iz rezultata anketnog upitnika, kojeg je u potpunosti ispunilo 595 nastavnika, vidljivo je da nastavnici nastoje pronalaziti informacije o autorskim pravima nad obrazovnim sadržajima pa je tako 32 % (n = 193) nastavnika navelo da često ili vrlo često provode ovu praksu, dok 20 % (n = 118) nikada ne traži ovu vrstu informacija. Ovaj podatak upućuje da je nastavnicima potrebno i dalje pomagati u stjecanju novih znanja vezanih uz autorska prava. U Srcu je ova potreba prepoznata pa je tako 2016. godine pripremljen kratak online tečaj Uporaba Creative Commons licenci na obrazovnim sadržajima namijenjen nastavnicima. Nastavnici tijekom svog rada u velikoj mjeri i izrađuju obrazovni sadržaj te je u kontekstu otvorenosti važan stav nastavnika vezan uz dijeljenje autorskih sadržaja. U ovoj je anketi 48 % (n = 288) nastavnika iskazalo da često ili vrlo često razmatraju dijeljenje vlastitih obrazovnih sadržaja s kolegama. Ovaj je podatak poticajan i može biti temelj za daljnja razmatranja kojima bi se nastojalo utvrditi pod kojim uvjetima su nastavnici spremni dijeliti autorski sadržaj.

Nastavnici su svjesni da nastavnička profesija traži kontinuirano usavršavanje pa je tako 91 % (n = 542) anketiranih nastavnika potkrijepilo ovakvu tvrdnju. Posebno je poticajan podatak da u okviru svoga radnog mjesta većina anketiranih nastavnika može razvijati vlastite sposobnosti, odabirati radne zadatke ili projekte te da može mijenjati način na koji obavljanju svoj posao.

I u razgovorima koji su provedeni nakon provođenja anketnog upitnika, nastavnici su prepoznali važnost otvorenosti obrazovnih sadržaja i za vlastito profesionalno usavršavanje i za primjenu u nastavi.

Na web-stranicama Otvoreni pristup i otvoreni obrazovni sadržaji Srce će i dalje objavljivati novosti vezane uz otvoreno obrazovanje s ciljem olakšavanja nastavnicima primjene otvorenih obrazovnih sadržaja u nastavi.

Pozivamo Vas da i dalje pratite inicijative Srca, a detaljne rezultate ankete možete pročitati u ovom dokumentu


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.